ഈ ബ്ലോഗിനെപ്പറ്റി

പ്രശസ്ത ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായ റിച്ചാര്‍ഡ് ഡോക്കിന്‍സിന്റെ God Delusion എന്ന കൃതിയിലെ ആശയങ്ങള്‍ മലയാളത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതിയാണ് സി രവിചന്ദ്രന്റെ 'നാസ്തികനായ ദൈവം:റിച്ചാഡ് ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ലോകം '(ഡിസി ബുക്സ്). ഈ കൃതിയുടെ ഖണ്ഡനം സ്നേഹസംവാദം മാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.അത് ഇവിടെയും പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്നു. ഇതു സംബന്ധമായി മലയാളം ബ്ലോഗുകളില്‍ വരുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളെയും സന്ദര്‍ഭാനുസാരം ഈ ബ്ലോഗില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

Wednesday, December 29, 2010

സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പരീക്ഷണാത്മകത

ഒരു സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമാകണമെങ്കില്‍ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാനാകണം (Testable) എന്ന വീക്ഷണം പ്രമുഖ ശാസ്ത്രദാര്‍ശനികനായ കാള്‍ പോപ്പര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു. 
ഇതനുസരിച്ച് ഡാര്‍വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാവുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തമല്ല (Not a testable scientific theory) എന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. ഇതേപ്പറ്റി എഴുതിയത് സ്വഭാവികമായും പരിണാമവാദികളെ പ്രകോപിതരാക്കി. പോപ്പര്‍ ഈ അഭിപ്രായം പിന്‍വലിച്ചുവെന്നും ഡാര്‍വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാനാവുമെന്ന് പോപ്പര്‍ തിരുത്തിയെന്നും വാദമുണ്ടായി. പോപ്പര്‍ ഈ അഭിപ്രായം പിന്‍വലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡാര്‍വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാനാവില്ലെന്നും ഞാന്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചു.(പ്രകൃതി നിര്‍ധാരണത്തില്‍ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന ചില നിഗമനങ്ങളാണ് പോപ്പര്‍ തെളിയിക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചത്. ഡാര്‍വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാമെന്ന് ജീവിതത്തില്‍ ഒരു കാലത്തും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല).


        ഡാര്‍വിനിസത്തെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ രംഗത്തു വന്ന ജാക്ക്റാബിറ്റ്, കാളിദാസന്‍ എന്നിവര്‍ തുരുതുരാ
കമന്റുകളെഴുതിയെങ്കിലും മറിച്ചു സമര്‍ത്ഥിക്കാവുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ഹാജറാക്കിയില്ല.


        ഈ സന്ദര്‍ഭത്തിലാണ് അപ്പൂട്ടന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. ഡാര്‍വിനിസം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാമെന്നു സമര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. പകരം സ്യഷ്ടിവാദം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാനാവുമെന്ന എന്റെ വാദത്തിന് തെളിവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. പരിണാമം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാനാവുമോ എന്ന ചര്‍ച്ചയിലൂടെ അതു സാധ്യമല്ലെന്നു  ബോധ്യമായപ്പോള്‍ സ്യഷ്ടിവാദം തെളിയിക്കാനാവുമോ എന്നതിലേക്ക് ചര്‍ച്ച വഴിമാറി.


        ഡോക്കിന്‍സ് വിമര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ഇതെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. ഡോക്കിന്‍സിന്റെ പ്രമാണമായ ഡാര്‍വിനിസത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ലെന്നു സമര്‍ത്ഥിക്കലാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുളളത്. എന്നിരുന്നാലും അപ്പൂട്ടന്‍ ന്യായമായ സംശയങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നതിനാല്‍ അല്പം വിശദീകരണങ്ങളാകാമെന്നു കരുതുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ നോക്കൂ:“സ്യഷ്ടിവാദം Testable ആണോ? എന്തെല്ലാമാണ് സ്യഷ്ടിവാദത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍.എന്തെല്ലാം പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് സ്യഷ്ടിവാദത്തില്‍.  സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആരംഭം മുതല്‍ക്കുളളചരിത്രം നോക്കിയാല്‍ എന്തുമാത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്”.


       ഏതാനും പേജുകളായി അപ്പൂട്ടന്‍ അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ സത്ത ഈ ഖണ്ഡികയിലൊതുങ്ങുന്നു.    മറ്റു വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ടെസ്റ്റബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സാമാന്യ സംശയങ്ങളാണ്. ഇവയില്‍ ഏറിയകൂറും സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പ്രാഥമിക സങ്കല്പങ്ങള്‍ പോലും പരിചിതമല്ലാത്തതു കൊണ്ട്  ഉണ്ടായതുമാണ്. അതിനാല്‍ ഈ ചര്‍ച്ചയുടെ ആദ്യഭാഗം ടെസ്റ്റബിലിറ്റിയില്‍ ഒതുക്കാം.


ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സയന്റിഫിക് സ്റ്റാറ്റസ് നിര്‍ണയിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റബിലിറ്റിയാണെന്ന് കാള്‍പോപ്പര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. (കാള്‍ പോപ്പര്‍ ശാസ്ത്രദര്‍ശനത്തിന്റെ ഏക ആധാരരേഖയാണ് എന്നെനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. പരിണാമവാദിയായ കാള്‍പോപ്പര്‍ തന്നെ ഡാര്‍വിനിസം ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമല്ലെന്ന് -Not a testable scientific theory-  അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതായിരുന്നു പോപ്പറെ പരാമര്‍ശിക്കാനുളള കാരണം.       തോമസ് കൂന്‍ മുതല്‍ പോള്‍ ഫെറാബെന്റും അലന്‍ സോക്കലും വരെയുളള ശാസ്ത്രദാര്‍ശനികരുടെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രസക്തമെങ്കില്‍ പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം).


       ടെസ്റ്റബിലിറ്റി തെളിയിക്കാനുളള വഴിയിതാണ്:  സിദ്ധാന്ത രൂപീകരണം, പരീക്ഷണം, നിഗമനം (Create hypothesis, Design the experiment & Test the hypothesis,). സൃഷ്ടിവാദ സിദ്ധാന്തം: ജീവജാതികള്‍ (Species) സുസ്ഥിരമാണ്.  (ഇവിടെ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.ജീവജാതികള്‍ക്കിടയിലെ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ –variations- സ്യഷ്ടിവാദ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.ഒരേ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് തന്നെ ജനിക്കുന്ന മക്കള്‍ പോലും എത്രയോ വിഭിന്നരാണ്). ഒരു ജീവജാതിയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ജീവിജാതിയായി മാറുകയില്ല. ഡാര്‍വിന്‍ ജനിക്കുന്നതിനും മുന്‍പേ  പ്രക്യതിശാസ്ത്രപഠനങ്ങളില്‍ immutability of species എന്ന സങ്കല്പമാണുണ്ടായിരുന്നത്.


       ഈ സിദ്ധാന്തം പരീക്ഷിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവജാതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തലമുറകളോളം അവയെ നിരീക്ഷിക്കുക. കുറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ ആയിരക്കണ
ക്കിന് തലമുറകളെ പ്രത്യുല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പഴയീച്ചകളോ ബാക്ടീരിയകളോ കൂടുതല്‍ ഉചിതമാവും .  പതിനായിരക്കണക്കിന് തലമുറകള്‍ പിന്നിട്ടാലും  അവക്ക്     ജീവജാതിപരമായ(species level) മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നു വ്യക്തമാവും


       “ജീവിജാതികള്‍ സുസ്ഥിരങ്ങളാണ്” എന്ന സ്യഷ്ടിവാദം നിലനില്‍ക്കെയാണ് “ജീവജാതികള്‍ സുസ്ഥിരങ്ങളല്ല” എന്ന വാദവുമായി ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്‍ എത്തുന്നത്. ഇതാണ് പരിണാമവാദമായി സ്വീകാര്യത നേടിയത് (പരിണാമവാദം ഡാര്‍വിന്‍ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല. അതിനുമുന്‍പും അത്തരം ആശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു; പ്രാചീന ഗ്രീക്കുകാര്‍ക്കിടയില്‍ വരെ). ടെസ്റ്റബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Research Hypothesis(H1)എന്നും Null Hypothesis(H0)എന്നും രണ്ടു ഭാഗങ്ങള്‍ ചാര്‍ട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ‘ജീവജാതികള്‍ സുസ്ഥിരങ്ങളാണ്’ എന്നതും 'ജീവജാതികള്‍ സുസ്ഥിരങ്ങളല്ല' എന്നതും യഥാക്രമംH(1) ആയും H(0) ആയും മറിച്ചും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.


       ജീവിജാതികള്‍ സുസ്ഥിരങ്ങളല്ല എന്നു തെളിയിക്കാനും H(0) പരിണാമവിധേയമാണ് എന്നു വരുത്താനും നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അവര്‍ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്ന് പഴയീച്ച ( Drosophila Melanogaster) കളില്‍ തോമസ് മോര്‍ഗന്‍ തുടങ്ങിവെച്ച പരീക്ഷണങ്ങളാണ്;
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകത്തില്‍ . കൃത്രിമമായ റേഡിയേഷന്‍ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പഴയീച്ച തലമുറകളെ  മറ്റനേകം ഗവേഷകരും പഠന-നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കി. 1906 ലാണ് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനായ തോമസ്
മോര്‍ഗന് പഴയീച്ച പരീക്ഷണങ്ങള്‍ എന്ന ആശയം സ് ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് എന്നു പറയാം. മ്യൂട്ടേഷന്‍ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ റേഡിയേഷന്‍ പ്രയോഗിച്ചു. ഇതുവഴി പ്രകൃതിയില്‍ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ 15000% വര്‍ധനവുണ്ടാക്കാനായി. അനേകം ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍കൊണ്ട് പഴയീച്ചകളില്‍ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള പരിണാമം കാണാന്‍ അവര്‍ കാത്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും പഴയീച്ചകള്‍ പഴയീച്ചകളായി തുടര്‍ന്നു. അവ മറ്റൊരു സ്പീഷിസായില്ലെന്നതു പോകട്ടെ,ഒരു പുതിയ അവയവം പോലും അവയില്‍ പരിണമിച്ചുണ്ടായില്ല. ചുരുക്കത്തില്‍ ജീവികള്‍ സുസ്ഥിരങ്ങളാണെന്ന് മോര്‍ഗന്റെ പരീ
ക്ഷണങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു! (ഇവിടെ ജാക്ക്റാബിറ്റ്, മി, കെ.പി       മുതലായവര്‍ ചാടിവീണ് പറയാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സംശയമിതാണ്: പക്ഷേ, മോര്‍ഗന്റെ കണ്‍ക്ളൂഷന്‍ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ. മോര്‍ഗന്‍ എന്തുപറഞ്ഞുവെന്നതിനു പ്രാധാന്യം നല്‍കാന്‍ ഇവര്‍ വെമ്പുന്നത് പരിണാമാന്ധവിശ്വാസികളായതു കൊണ്ടാണ്.  ഇത്തരക്കാര്‍എഴുതി നിറക്കുന്നവ ‍ ഭാരം നോക്കി വിലയിടുന്ന ആക്രിക്കച്ചവടക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഗുണനിലവാരം നോക്കുന്നവര്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകപോലും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ ഓരോ കമന്റിനും മറുപടിയെഴുതാത്തതും. അതിനിടെ അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ളോഗില്‍  ജ്ഞാനിയെന്ന മേനിയോടെ കടന്നുവന്ന് ശുദ്ധവിഡ്ഢിത്തങ്ങള്‍മാത്രം എഴുതിയ ബാബുരാജിന്റെ വരി കള്നോക്കു: " I have few doubts , ofcourse adressed to Mr.Hussain.
So your one argument against evolution is absence of Transitional fossils ? Oh! I thought you people long back abandoned that question."
 
 എന്തൊരു വിവരം! സൃഷ്ടിവാദികളുടെ ഈ വിമര്‍ശനം
പില്‍ക്കാലത്ത് പരിണാമവാദികള്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായതിന്റെ ഫലമാണ് സ്റ്റീഫന്‍ ഗൌള്‍സിന്റെ Punctuated equilibria എന്ന സിദ്ധാന്തം. സൃഷ്ടിവാദ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഇപ്പോഴും ഇക്കാര്യം സജീവമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാന്‍! 
     
      യുദ്ധ ശാസ്ത്രം മൂര്‍ധന്യതയിലെത്തിയ അമേരിക്കയില്‍ ക്യാന്‍സര്‍ റിസ്ക് വലിയ തോതിലാണ് ( one out of two men and one out of three women ) എന്നെഴുതിയപ്പോള്‍ മുസ്ളിം സമൂഹത്തില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ഇതേ റിസ്ക്ക് വിശദമായി എഴുതി കാളിദാസന്‍ എന്റെ വാദം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാശ്ചാത്യന്‍ സ്വാധീനമനുസരിച്ച് ഇത് വര്‍ധിക്കും എന്നുതന്നെയാണ് ഞാനും സമര്‍ത്ഥിച്ചത്. പക്ഷേ മുസ്ളീംകളെ ‘ചീത്ത’വിളിച്ചാല്‍ തന്റെ വാദം സമര്‍ത്ഥിക്കപ്പെടുമെന്നു    ധരിച്ച  ഇവര്‍ക്ക്     മറുപടി കൊണ്ടെന്തു   പ്രയോജനം?  "കഴുതേ,    നീയിത്  മനസ്സിലാക്കു" എന്നത് നിരര്‍ത്ഥകമായ അഭ്യാസമാണല്ലോ. അതിനാല്‍, വായനക്കാര്‍ക്ക് ആവശ്യമാകുമ്പോള്‍ വേണ്ട കമന്റുകളിലേ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളു).


              മോര്‍ഗന്റെ  മ്യൂട്ടേഷന്‍ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍   ഇവരൊക്കെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന മിഷിഗണ്‍ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലെന്‍സ്ക്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്താകട്ടെ ഇവയെല്ലാം അസന്ദിഗ്ധമായും തെളിയിക്കുന്നത് ജീവജാതികള്‍ സുസ്ഥിരങ്ങളാണ് എന്ന സൃഷ്ടിവീക്ഷണത്തെയാണ്.


              ഇത് സംബന്ധമായി അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ളോഗില്‍ ഞാന്‍ എഴുതിയ മറുപടികളെപ്പറ്റി ചില പ്രതികരണങ്ങള്‍ കണ്ടിരുന്നു.അവയെക്കൂടി മുന്‍നിറുത്തിയാകാം ഉപസംഹാരം. മി.എഴുതിയതൊക്കെയും ബാക്ടീരിയകള്‍ പരിണമിച്ചതിന് തെളിവ് നല്‍കുന്നവയല്ല (ഇതെപ്പറ്റി ഇനിയും ചര്‍ച്ച തുടരുകയാണെങ്കില്‍ ലെന്‍സ്കി പരീക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രം വിശദമായ പോസ്റ്റിടാം). മി.യുടെ മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകളില്‍ നിന്നു ഗ്രഹിക്കാം: "ലെന്‍സ്കി പരീക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ഇനി പറയാനുണ്ടെങ്കില്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദമാക്കി അതില്‍ എന്താണ് താങ്കള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നതെന്ന് വിശദമായി പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ”ഓനാള് ശരിയല്ലപ്പാ... ഓന്‍ പറയുന്നതൊന്നും ഞമ്മളെടുക്കൂല്ല” എന്ന ലൈന്‍ ഒഴിവാക്കുക". എന്റെ ലൈന്‍ ഇതാണെന്നു കരുതണമെങ്കില്‍ മി.യുടെനിലവാരം പരിതാപകരമാവണം! ഡോക്കിന്‍സിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഇത്രയേറെ പോസ്റ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ മിനക്കെട്ട എന്നെക്കുറിച്ച് താങ്കള്‍ ഇതാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ ഇപ്പോഴും എത്രയോ ദശകങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള ഒരു മൈന്റ്സെറ്റിന്റെ ഉടമയാണെന്നണര്‍ത്ഥം!.  എന്നെ പ്രതിയാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചതെങ്കിലും താങ്കളാണതിന്റെ ഇരയെന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ബോധ്യമാവും.
               
 “ഓനാള് ശരിയല്ലപ്പാ...”എന്ന ലൈനുള്ള ആള്‍ ഖണ്ഡനകൃതിയെഴുതുമോ മി.മീ?


“പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദമാക്കി അതില്‍ എന്താണ് താങ്കള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നതെന്ന്" വിശദമായി പറയണമെന്നാണ് മി.യുടെ ആവശ്യം. ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തെയും ഞാന്‍ എതിര്‍ത്തിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം മി.ക്ക് ഇതുവരെയും മനസ്സിലായില്ലേഅദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിണാമപരമായ നിഗമനത്തെ-കണ്‍ക്ളൂഷനെ -മാത്രമാണ് ഞാന്‍ എതിര്‍ത്തത്.


                കെ.പി.യുടെ മറുപടി രസാവഹമാണ്: "This answer only supports my assertion that creationism is nothing more than a parasiticഎട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം...". ഇതിലപ്പുറം
എന്തു പറയാന്‍! ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുന്നതെല്ലാം പരിണാമം തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന് മേനിനടിക്കുന്ന പരിണാമവാദികളാണ് യഥാര്‍ത്ഥ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞുമാര്‍. എട്ടുകാലിയുടെ പാരമ്പര്യത്തില്‍ സൃഷ്ടിവാദികളേക്കാള്‍ പങ്ക് അവകാശപ്പെടുന്നവരും പരിണാമവാദികള്‍ തന്നെയാണല്ലോ!.

(തുടരും)

275 comments:

 1. ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുന്നതെല്ലാം പരിണാമം തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന് മേനിനടിക്കുന്ന പരിണാമവാദികളാണ് യഥാര്‍ത്ഥ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞുമാര്‍. എട്ടുകാലിയുടെ പാരമ്പര്യത്തില്‍ സൃഷ്ടിവാദികളേക്കാള്‍ പങ്ക് അവകാശപ്പെടുന്നവരും പരിണാമവാദികള്‍ തന്നെയാണല്ലോ!.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Is this an answer to my question(s)?

  I'm sorry, it's nowhere near to an answer. In this post too, you have adopted the strategy to talk on what others don't know. There is nothing new in this, and there is nothing new about creationism.

  You give a picture as if I avoided evolution and clung on creationism. The whole discussion (if you could call it that way) came in from your remark Every scietific theories are testable. Now, if a person maintains that he is knowledgeable about science, and supports creationism, why shouldn't I ask about the science in creationism? All the long, you have been saying that you are talking sceince, all the long you have been opined that creationism is acceptable.

  I've said that I'm not getting myself involved in the discussions about evolution (in my blog) because I don't want to take your focus off from explaining creationism. Still, though not unexpected, here you have elaborated on evolution rather than creationism, which I don't take as an answer to what I'd asked for.

  BTW, I hope you understand the difference in cases where you have variations between individuals and cases where a whole group have variations from the rest. Your explanation ജീവജാതികൾക്കിടയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ –variations- സ്യഷ്ടിവാദ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്‌.ഒരേ മാതാപിതാക്കൾക്ക്‌ തന്നെ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ പോലും എത്രയോ വിഭിന്നരാണ്‌ doesn't make much sense
  You've noted that this would continue. Let me see how much more is to come.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. ടെസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിൽ ഒരു ജീവിയെകൊണ്ടിട്ട്, പ്രത്യുല്പാദനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് പരിണാമം നോക്കാം എന്നല്ല. "scientific inference" is more appropriate, I think. റാപ്പിഡ് എവല്യൂഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ലിങ്ക് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല.

  ReplyDelete
 7. Mr. Hussain,
  Could you please release my comments from spam.
  Thanks

  ReplyDelete
 8. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ സാഹിബ് പറന്ഞു വന്നത്.....സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമാണ്. അത് പരീഷണത്തിലുടെ തെളീക്കുകയും ചെയ്യാം..കിടിലൻ...കിടിലോൽ കിടിലൻ.

  ReplyDelete
 9. ശ്രീ ഹുസൈന്‍,
  തുടക്കം മുതലേ താങ്കളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു വായനക്കാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ കുറച്ചു കാര്യങ്ങള്‍ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തട്ടെ.
  1. താങ്കള്‍ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കമന്റില്‍ വരുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരം പറയാതെ അടുത്ത പോസ്റ്റ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും പറയുന്നു എല്ലാവരും നിഷ്പ്രഭരായി, അവരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ. എന്നാല്‍ ബ്ലോഗും കമന്റുകളും വായിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്‌ (ചിയര്‍ ഗേള്‍സിനല്ല!) നേരെ തിരിച്ചാണ് തോന്നുന്നത്. അതായതു താങ്കള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ചോദ്യങ്ങളില്‍നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നതായി. താങ്കള്‍ ഇതിനു പറയുന്ന മറുപടി അവര്‍ക്ക് വിവരക്കുറവ് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിനു മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലാണ്‌! പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വിനയപൂര്‍വ്വം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തുന്നു.

  2. പലപ്പോഴും താങ്കള്‍, ഒരാള്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം ചോദ്യകര്‍ത്താവിനെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കാനാണ് മുതിരുന്നത്. (എതിര്‍പക്ഷത്തു നിന്ന് ആ രീതിയില്‍ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കതവരോട് പോലും താങ്കള്‍ അവലംബിക്കുന്ന രീതി അതാണ്.)

  3. താങ്കളുടെ ചില പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വായിച്ചാല്‍ തോന്നുക യുക്തിവാദികളെല്ലാം വിഡ്ഢികളാണ് എന്നാണ്. എന്നാല്‍ അതൊക്കെ എത്രത്തോളം വസ്തുതകള്‍ക്ക് നിരക്കുന്നതാണ് എന്ന് താങ്കള്‍ തന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പൊതുവായ അവസ്ഥ എടുത്തു പരിശോദിച്ചാല്‍ യാതൊരു ബുദ്ധിയുമില്ലാത്തവര്‍ മത വിശ്വാസികളാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതല്‍.

  ഇത് വിഷയസംബന്ധിയായുള്ള കമന്റല്ല, അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാടകം അടക്കം ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കമന്റായി തന്നെ ഇടാം എന്ന് വെച്ചത്.

  ReplyDelete
 10. കമന്റുകള്‍ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആവര്‍ത്തനം ഒഴിവാക്കുക. ഒരേ കമന്റ് തന്നെ വിവിധ പോസ്റ്റുകളില്‍ ഇടാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.അനോണികളെ ഒഴിവാക്കുന്നു. പ്രസക്തമായ എല്ലാ കമന്റുകള്‍ക്കും വിശദീകരണം ( 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍) നല്‍കുന്നതാണ്

  ReplyDelete
 11. ട്രാക് ചെയ്യാന്‍ പോകുകയാണ്...

  ഒരപേക്ഷയുണ്ട്..ആരും തന്തക്ക് വിളിക്കുന്ന കമ്മന്റുകളുമായി ദയവു ചെയ്തു ആരും എന്‍റെ മെയില്‍ ബോക്സ്‌ നിറക്കരുത്.

  അല്പം കൊമ്മന്‍ സെസ്നും, ഔചിത്യബോധവും ഈ ബ്ലോഗിന്‍റെ വായനക്കാരില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ.

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. ഹുസൈന്‍,

  സ്വന്തമായി ഒരു പ്രൊഫൈലോ, പോസ്റ്റാന്‍ ഒരു അഭിപ്രായമോ ഇല്ലാത്ത ആഷിക് പോലെയുല്ലവരുടെയും, വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത രമണിക മലപ്പുറം പോലെയുല്ലവരുടെയും, വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിക്കുന്ന (മറ്റൊരു പോസ്റ്റില്‍ ഒരു സംസ്കാര ശൂന്യന്‍, മറ്റൊരാളുടെ അച്ഛനെ പറയുന്നത് കണ്ടു)തും ആയ പോസ്റ്റുകള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത കൂടെ?

  സമയ പരിമിതി ഒരു പ്രശനമാനെന്കിലും, താങ്കളുടെ പോസ്റ്റു വര്‍ഗീയ കോമരങ്ങള്‍ക്കും, വംശീയ വാദികള്‍ക്കും, വിദ്വേഷം ചര്‍ദ്ദിക്കാനുള്ളതാവരുതല്ലോ..മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...

  നാജ്, താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ മാനിക്കുന്നു..പക്ഷെ കമ്മന്റുകളുടെ ആധിക്യവും, വിഷയവും ആയി നേര്‍ക്ക്‌ നേരെ ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങലില്‍ പിടിച്ചുള്ള തര്‍ക്കവും, മറ്റുള്ള വായനകാര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാം. ചര്‍ച്ച വഴിതിരിച്ചു വിടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് താങ്കളളായിട്ട്‌ വളം വെച്ച് കൊടുക്കരുത്.

  അതെ പോലെ തെന്നെ കമ്മന്റ് ബോക്സിലെ സംവാദം പ്രധാനമായും ബ്ലോഗിന്‍റെ ഉടമസ്ഥന് വിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭംഗി എന്നാണു എന്‍റെ അഭിപ്രായം.

  ReplyDelete
 16. @Naj
  ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിയുള്ളവരെല്ലാം യുക്തിവാദികള്‍ ആണ് എന്നല്ല.

  മതവിശ്വാസികളില്‍ ബുദ്ധിയുള്ളവരില്ല എന്നുമല്ല.

  ReplyDelete
 17. നാജ് .... ഇവരെ നമുക്ക് " natural selection" നു വിട്ടുകൊടുക്കാം......ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ "അര്‍ഹതയുള്ളത് അതിജീവിക്കട്ടെ" !!

  ReplyDelete
 18. @Naj
  സുബൈര്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ ചര്‍ച്ച വഴിതെറ്റിക്കാതിരുന്നുകൂടെ നമുക്ക്,

  ReplyDelete
 19. Subai/VBN

  ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സംവാദം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഞാന്‍.
  പക്ഷെ പലരും ചില വാക്കുകളെ വെച്ച് criticism ത്തിനു മുന്ഗണന കൊടുക്കുന്നു. ഇത് സ്വയമോ, അല്ലെങ്കില്‍ ബ്ലോഗറോ അനുവദിക്കാന്‍ പാടില്ല.
  അത്തരം കമന്റുകള്‍ക്ക് ഉപദേശമോ, മറുപടിയോ നല്‍കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, അത് സ്വയം ഒഴിവാക്കാനുള്ള യുക്തിയെങ്കിലും ഇവിടെ അവര്‍ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
  ""പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ "" രംഗ പ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരുടെ കമന്റുകളിലൂടെ ചര്‍ച്ച വഴി തെട്ടിക്കപെടുന്നത് .
  ബ്ലോഗര്‍ തന്നെ പരിഹാരം കാണട്ടെ !

  ReplyDelete
 20. Mr.Subair
  I haven't made any personal offence here. I felt VBN's comments have valid points and just mentioned it. And i am sorry if it you feel it as a personal offence to you. And more thing to comment here do i need a blogger profile??

  ReplyDelete
 21. വിശ്വാസി പക്ഷത്ത്‌ നിന്ന് മാത്രമല്ല അനാവശ്യ കമന്‍റുകള്‍ വരുന്നത്. യുക്തിവാദി പക്ഷം എല്ലാ ചര്‍ച്ചയിലും ( ഈ ബ്ലോഗില്‍ മാത്രമല്ല) മറുപക്ഷത്തെ ആക്ഷേപിക്കളും പരിഹസിക്കളും ശീലമാക്കിയവരാന്. വിശ്വാസി പക്ഷം സ്വയം ഉള്‍കൊള്ളുന്ന മൂല്യബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാന്യമായി സംവടിക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ ജബ്ബാറിനെ പോലുള്ളവര്‍ അനാവശ്യ കമന്റുമായി വന്നപ്പോഴാണ് വിശ്വാസി പക്ഷവും അതേ നാണയത്തില്‍ തിരിച്ചടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്‌.

  ഏതായാലും യുക്തിവാദികള്‍ ഒന്ന് അടങ്ങി എന്നാണു തോന്നുന്നത്. അവര്‍ വിഷയം മാത്രം സംസാരിക്കട്ടെ. നാട്ടുകാര്‍ അവര്‍ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാന്‍ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് തെളിച്ചു പറയാന് യുക്തിവാദികള്‍ തയ്യാറായാല്‍ നല്ലത്. മാന്യമായി മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കാതെ സംസാരിക്കാന്‍ യുക്തിവാദികള്‍ തയ്യാറായാല്‍ അവരെ ആദരിച്ചു സംസാരിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും പ്രശ്നവും ഇല്ല.

  ഏതായാലും വിഷയം മാത്രം ഇവിടെ സംസാരിക്കപ്പെടണം എന്നാണു വിശ്വാസി പക്ഷത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹം. യുക്തിവാദികള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവുണ്ടെങ്കില്‍ ചര്ച്ചയെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ അവര്‍ വിഷയം മാറ്റും. അതിനൊന്നും അനുവദിക്കാതെ വിഷയം മാത്രം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. വിഷയം എന്ന പേരില്‍ സ്പാമ്മിംഗ് നടത്തുന്ന ചില വിരുതന്മാന്‍ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരും സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചാല്‍ നന്ന്.

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 23. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 24. ഡാര്‍വിനിസത്തെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ രംഗത്തു വന്ന ജാക്ക്റാബിറ്റ്, കാളിദാസന്‍ എന്നിവര്‍ തുരുതുരാ കമന്റുകളെഴുതിയെങ്കിലും മറിച്ചു സമര്‍ത്ഥിക്കാവുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ഹാജറാക്കിയില്ല.

  Debating creationists on the topic of evolution is rather like trying to play chess with a pigeon — it knocks the pieces over, craps on the board, and flies back to its flock to claim victory - Scott D. Weitzenhoffer

  ReplyDelete
 25. Mr. Hussain,
  You have failed in all these three aspects.

  1. You have never shown the current understanding of evolution is wrong

  2. You are assuming if you could show evolution is wrong, creationism is automatically correct. You aren't even trying to show how creationism can explain all the evidence people have accumulated over last 150 years.

  3. Even if you could pass 1 and pass 2, why the intelligent designer (although you are stuck with court_banned_1970s_scientific_creationism) should be the God that you believe (which Dawkins refutes).

  /JR

  ReplyDelete
 26. Bright said:
  >>>I have much better things to do with my time<<<

  December 27, 2010 12:41 PM

  ബ്രൈറ്റ് 'കൂടുതല്‍ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'വിലപിടിച്ച' സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നോക്കൂ :

  “ഇന്ന് എന്റെയും എന്റെ ബ്ലോഗിന്റെയും പിറന്നാളാണ്.ബ്ലോഗിന്റെ രണ്ടാം പിറന്നാള്‍ ‍..... അതുകൊണ്ട് വിഘ്നേശ്വരന്റെ ഒരു ചുമര്‍ ചിത്രം.

  .....താഴെ കാണുന്നത് ഈ (വിഘ്നേശ്വരന്റെ )ചിത്രം ഞാന്‍ (ബ്രൈറ്റ് ) ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചത്...ദിവസം ഏകദേശം നാലുമണിക്കൂര്‍ വീതം രണ്ടു മാസത്തോളം അധ്വാനവും,ഇരുന്നൂറിലധികം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലെയറുകളും...”

  എന്താ ബ്രൈറ്റ് , ഇത് നിരീശ്വര വാദമോ വിഗ്നെശ്വര വാദമോ? മൊത്തത്തില്‍ ഒരു 'ദിലുഷ്യന്‍' ല്‍ ആണല്ലോ ?

  ReplyDelete
 27. വിഷയാധിഷ്ടിതമായ, മാന്യമായ കമന്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പിന്തുടരുന്നു. അല്ലായെങ്കില്‍ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഗേറ്റ് അടച്ചേക്കാം. :)

  ReplyDelete
 28. ഇപ്പോഴാണ് ഇതു കണ്ടത്. തലക്കെട്ടിനോട് നീതി പുലര്‍ത്തുമെന്നു കരുതിയെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റുകളിലെ പോലെ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു നിരാശയോടെ പറയട്ടെ. ആകെ കൂടി കണ്ടത് ഇതാണ്:

  “സൃഷ്ടിവാദ സിദ്ധാന്തം: ജീവജാതികള്‍ (Species) സുസ്ഥിരമാണ്. (ഇവിടെ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.ജീവജാതികള്‍ക്കിടയിലെ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ –variations- സ്യഷ്ടിവാദ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.ഒരേ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് തന്നെ ജനിക്കുന്ന മക്കള്‍ പോലും എത്രയോ വിഭിന്നരാണ്). ഒരു ജീവജാതിയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ജീവിജാതിയായി മാറുകയില്ല.“

  ഇതാണോ സൃഷ്ടിവാദ സിദ്ധാന്തം? ഇതില്‍ ഇനിയും പോസ്റ്റുകള്‍ വരാനുണ്ടോ? ഏതായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഞാന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയും ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറയാനുണ്ട്. നാളത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ്.

  ചര്‍ച്ച നടക്കട്ടെ. മറ്റുള്ളവര്‍ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങള്‍ പരാമര്‍ശിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

  ആശംസകളോടെ..

  ReplyDelete
 29. Mr. Hussain,
  You are always ignoring one part of Popper's thesis - Falsifiability. That means a theory should be able to say what particular observation could prove it wrong.

  I have given this four times before for the case of evolution. Every time you chose to ignore it

  I have asked him many times during the debate related to Karl Popper to bring an out of the order fossil to falsify evolution (like a fossilized rabbit from Cambrian era).

  In your case, what is the falsifiability criteria of creationism ?

  /JR

  ReplyDelete
 30. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 31. പിന്തുടരുന്നു....

  ReplyDelete
 32. പരിണാമ വാദത്തിന്റെ കുത്തക നിറഞ്ഞ വാദങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയതയുള്ളൂവെന്ന അഹങ്കാരത്തില്‍ നിന്ന് സ്ര്യഷ്ടി-വിശ്വാസത്തിന്റെ യുക്തിയന്വേഷിക്കുന്നതിലേക്ക് പരിണാമവാദികള്‍ മടങ്ങിവന്നതില്‍ സന്തോഷം.

  Holy Quran Said,
  Does not man remember that We created him before, when he was naught? (19:68)

  Explanation from http://ldolphin.org/islamcreat.html

  Human birth now takes place from the seed of the male. This verse refers to the first original creation of the species, or the first man. it should be carefully noted that the Quran does not say that existence was created from non-existence. It says that prior to the stage when matter and other things came into being, there was a stage when nothing existed. We say that a chair can be made from a piece of wood; or we say that a chain can be made from a piece of iron. Here we have matter in one form which can be utilized to make another article. Atheists often raise the objection that it is not possible to shape out anything from nothing. This, however, is not what is meant by the Quran. What is meant is that prior to the creation of the universe there was a stage when nothing existed. Then came creation and the creation of man. God has not given knowledge to man as to how this came about, possibly because it is beyond the comprehension of man to grasp. If man could visualize how creation took place then he would be in a position to create man himself.

  കാളിദാസന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ദിക്കുമല്ലോ.

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 34. The arguemtns in this post are very clear and convincing. You have put forward a theory. Asked whether it is testable. and sites an example of an experiment/test with positive result. JR's question is also relevent. Hope The answer will be posted soon.

  ReplyDelete
 35. സയ്യു said..

  JR's question is also relevent. Hope The answer will be posted soon.  സയ്യു,
  I amn't that hopeful. Hussain may use this card

  ഇത്തരക്കാര്‍എഴുതി നിറക്കുന്നവ ‍ ഭാരം നോക്കി വിലയിടുന്ന ആക്രിക്കച്ചവടക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഗുണനിലവാരം നോക്കുന്നവര്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകപോലും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ ഓരോ കമന്റിനും മറുപടിയെഴുതാത്തതും.

  /JR

  ReplyDelete
 36. >>>>>>>കുറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ ആയിരക്കണ
  ക്കിന് തലമുറകളെ പ്രത്യുല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പഴയീച്ചകളോ ബാക്ടീരിയകളോ കൂടുതല്‍ ഉചിതമാവും . പതിനായിരക്കണക്കിന് തലമുറകള്‍ പിന്നിട്ടാലും അവക്ക് ജീവജാതിപരമായ(species level) മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നു വ്യക്തമാവും.<<<<


  ഹുസൈന്‍,

  ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നവയാണ്, ജീവ ജാതികള്‍ എന്നു താങ്കള്‍ പല പ്രാവശ്യം അവകാശപ്പെട്ടു കണ്ടു. ബാക്റ്റീരിയയിലെ സ്പീഷീസ് നിര്‍വചിക്കാമോ എന്ന് ഞാന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടും താങ്കള്‍ എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഒളിച്ചോടുകയാണുണ്ടായത്. ഇവിടെയെങ്കിലും താങ്കള്‍കതിനാകുമോ ഹുസൈന്‍.

  ജീവ ജാതി നിര്‍വചിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എങ്ങനെയാണു താങ്കള്‍ ബക്റ്റീരിയകളില്‍ ജിവ ജാതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക? എന്തേ താനകള്‍ ഈ ചോദ്യത്തില്‍ നിന്നും വളരെ സമര്‍ദ്ധമായി ഒളിച്ചോടുന്നു?

  താങ്കള്‍ 25 വര്‍ഷം പരിണാമം പഠിച്ചതല്ലേ? 3 പുസ്തകം എഴുതിയതല്ലെ. ബാക്റ്റീരിയകളില്‍ എങ്ങനെയാണു ജീവ ജതികളെ നിര്‍വചിക്കുക എന്നറിയില്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചൊരു ചുക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നു തെളിയുന്നു. പുസ്തകക്കടകളില്‍ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചിണ്ടാകും. അത്ര തന്നെ. അതും അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും.ഒരു പുസ്തകമോ ലേഖനമോ മുഴുവനായി വയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാന്‍ ഒട്ടും സാധ്യത കാണുന്നില്ല.

  ReplyDelete
 37. For the time being, I am not asking any new questions as Husain sir already has a bunch to answer from previous posts.

  Just to mention that so long as you are not able to convincingly answer Jack Rabbit's above mentioned questions (that includes your previous somersaults on evolution as well), I will still maintain that scientific creationism is a parasiticഎട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം. I wrote parasitic because, it feeds on science, and doesn't do any good on its own, at the same time attempts to weaken science. Why എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം is because, it claims all that science accomplishes...

  PS: In my opinion, science has no issues with someone believing in creationism. I only object Husain's contention that creationism is scientific.

  PPS: It is precisely because of its failure on testability and falsifiability conditions, that US courts threw out scientific creationism from school curricula. So Husain's followers might as well read about this case once again: McLean vs. Arkansas case .

  ReplyDelete
 38. >>>>>>>>>>യുദ്ധ ശാസ്ത്രം മൂര്‍ധന്യതയിലെത്തിയ അമേരിക്കയില്‍ ക്യാന്‍സര്‍ റിസ്ക് വലിയ തോതിലാണ് ( one out of two men and one out of three women ) എന്നെഴുതിയപ്പോള്‍ മുസ്ളിം സമൂഹത്തില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ഇതേ റിസ്ക്ക് വിശദമായി എഴുതി കാളിദാസന്‍ എന്റെ വാദം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാശ്ചാത്യന്‍ സ്വാധീനമനുസരിച്ച് ഇത് വര്‍ധിക്കും എന്നുതന്നെയാണ് ഞാനും സമര്‍ത്ഥിച്ചത്. <<<<<

  ഹുസൈന്‍,

  മുസ്ളിം സമൂഹത്തില്‍ വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇതേ റിസ്ക്ക് വിശദമായി എഴുതിയത്, താങ്കളുടെ വാദത്തെ സമര്‍ദ്ധിക്കാനല്ല. താങ്കളുടെ ദൈവമയ അള്ളാ താങ്കള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നപോലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നു തെളിയിക്കാനാണ്. അത് മനസിലാക്കാനുള്ള Cognitive capacity താങ്കള്‍ക്കില്ലാതെ പോയി. അതുകോണ്ടാണീ അസംബന്ധം ഇവിടെ എഴുതിയതും.

  താങ്കള്‍ പൊക്കിപ്പിടിച്ച grace of God ഒന്നും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തില്ല. പശ്ചാത്യ ലോകത്തുള്ളതുപോലെ തന്നെ ക്യാന്സറൊക്കെ സമര്‍ദ്ധമായി അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലോകത്തിനു വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നു. ഞാന്‍ ഉദ്ധരിച്ച കണക്കുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നത് അതാണ്. അത് മനസിലാക്കിക്കാനാണു ഞാന്‍ കണക്കുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ചത്.

  താങ്കളുടെ ദൈവമായ അള്ളാക്ക് പശ്ചാത്യ സ്വാധീനം മുസ്ലിം ലോകത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനാകുന്നില്ല എന്നതാണു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. പശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രത്തെ യുദ്ധ ശാസ്ത്രം എന്നു കളിയാക്കുന്ന താങ്കള്‍ പോലും അതേ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നെട്ടങ്ങളാണി വാക്കുകള്‍ എഴുതാനുപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെപ്പോലും താങ്കളുടെ ദൈവം താങ്കളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു. അതൊന്നും മനസിലാക്കാനുള്ള cognitive capacity താങ്കള്‍ക്കാ ദൈവം തന്നിട്ടില്ല.

  മലയാളത്തില്‍ ഒരു പഴം ചൊല്ലുണ്ട്. നാണമില്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തില്‍ ആലു മുളച്ചാല്‍ അതും തണല്‍. മുസ്ലിം ലോകത്ത് ക്യാന്സര്‍ കൂടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആലു മുളച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ആസനത്തിലാണ്. അതും പാശ്ചാത്യരെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള തണലായി കാണുന്ന താങ്കളുടെ cognitive capacity അതിവിചിത്രമാണു ഹുസൈന്‍

  ReplyDelete
 39. So Mr. Husain: You expect me to raise issues with Morgan's experiments. Before we get to that, let us settle another discussion we had regarding Nature 2007 article on Turkana fossils by a team led by Dr. Leakey on H.erectus and H.habilus.

  In a nutshell, these are the key findings of the paper: A bunch of fossils attributed to homoerectus and homohabilus are found from the same site in Africa. Now what are the implications?

  A) Both homoerectus and homohabilus evolved from a common ancestor and lived together for a while in a site in africa. H.erectus then moved to Asia.

  and/or

  B) Homoerectus evolved from H.habilus much earlier at a different site and a group of H.erectus came back to the above mentioned site, where they both stayed for a while.

  So the study modifies one's understanding on the time frame at which H.erectus left Africa. There are some questions on the exact origin of H. erectus. As of now, Science is not sure about this. As new evidence comes, the picture becomes more clear. Now, tell me: How does this imply that H.erectus is not a new species?

  This is a good example of Husain cherry picking conclusions and attributing twisted insights to the authors: See his words (from Appoottan's blog)

  Husain said: One clarification:The nature weekly I referred was dated 9Aug 2007( not Aug 7).Dr. Meave Leakey and her team concluded that Homo Erectus was not originated from Habilis.

  First, the authors never claimed such a conclusion, as Husain observes. Second, such a conclusion can be never be unequivocally arrived from their results. Third, this result, in no way invalidates theory of evolution.

  Now please enlighten your readers, how your scientific insights led to you conclude that the Dr. Meave Leakey and her team concluded that Homo Erectus was not originated from Habilis and the above study is against evolution?

  I earnestly hope that you will read the article at least once before replying. Relevant sections from that article can still be found in Appoottan's blog..

  ReplyDelete
 40. Mr. Husain..please release my comments..

  ReplyDelete
 41. കാളിദാസന്‍,
  1)ഒന്നാമതായി, ഞാന്‍ എഴുതിയത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ താങ്കള്‍ ഗ്രഹണശേഷിയുള്ള ഒരാളുടെ സഹായം തേടുക.
  2) കാരണം നോക്കൂ: "ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നവയാണ്, ജീവ ജാതികള്‍ എന്നു താങ്കള്‍ പല പ്രാവശ്യം അവകാശപ്പെട്ടു കണ്ടു "എന്നു താങ്കള്‍ എഴുതിയത് ശുദ്ധ നുണയാണ്. പല പ്രാവശ്യമിരിക്കട്ടെ, ഒരിക്കല്‍പ്പോലും ഞാന്‍ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതിയത് ഒന്നുകൂടി (കൂടുതലായാല്‍ താങ്കള്‍ക്കു നന്ന്) വായിച്ചു വരൂ.
  3) പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള തലമുറകളെ പ്രത്യുത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ജീവികളെ ഒരു ജീവജാതിയായി നിര്‍വചിക്കുന്നുവെന്നും ജീവജാതിക്ക് ഇരുപതിലേറെ നിര്‍വചനങ്ങളുണ്ടെന്നും ഞാനെഴുതിയിരുന്നു.
  4) ഞാനെഴുതിയ , പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നു കൃതികളില്‍ ഒന്നുപോലും വായിക്കാതെ "ഒരു പുസ്തകമോ ലേഖനമോ മുഴുവനായി വയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാന്‍ ഒട്ടും സാധ്യത കാണുന്നില്ല"എന്നു വിഡ്ഢിത്തം പുലമ്പുന്ന താങ്കളെ ആരും ഗൌനിക്കില്ല. "സോഴ്സ് എന്തായിരുന്നാലും വായിക്കാനും തനിക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ഞാന്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു"എന്ന് എന്നെപ്പറ്റി അപ്പൂട്ടന്‍ എഴുതിയില്ലേ കാളിദാസാ? അതും മനസ്സിലായിക്കാണില്ല, അല്ലേ?
  5)അമേരിക്കയില്‍ മൂന്നില്‍ ഒന്നും (സ്ത്രീകള്‍) രണ്ടില്‍ ഒന്നും (പുരുഷന്മാര്‍) ആണ് കാന്‍സര്‍ റിസ്ക്. ലോകത്ത് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിലും ഇത്ര മാരകമായ കാന്‍സര്‍ റിസ്ക് ഇല്ല(എന്തേ ഈശോ മിശിഹാക്ക് അമേരിക്കയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല എന്നു ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നില്ല). മറ്റു സമൂഹങ്ങളെ ദൈവം രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ നിരക്കില്‍ എത്താത്തത്! പാശ്ചാത്യന്‍ ജീവിതരീതികള്‍ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയായി മറ്റു സമൂഹങ്ങള്‍ ഇതെക്കൊ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
  മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലെ വര്‍ധിക്കുന്ന റിസ്ക് താങ്കള്‍ എന്തു് ഉദ്ദേശ്യത്തില്‍ എഴുതിയതാണെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനത്തിന്റെ ദുഷ്ഫലം എന്ന എന്റെ വാദത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ്. അതു മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ?!
  6)"പാശ്ചാത്യ ലോകത്തുള്ളതുപോലെ തന്നെ കാന്‍സര്‍ " ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ടെന്നത് ശുദ്ധ നുണയാണ്. താങ്കള്‍ ഉദ്ധരിച്ച കണക്കുകള്‍ അതു തെളിയിച്ചിട്ടുമില്ല.
  7)ദൈവം " മുസ്ലിം ലോകത്തിന് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നത് "കാന്‍സറല്ല, പെട്രോളാണ്!
  8)പാശ്ചാത്യരുടെ യുദ്ധശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഞാന്‍ എതിര്‍ക്കുന്നത്, അവര്‍ തന്നെയും കടം കൊണ്ട പൌരസ്ത്യ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തെയല്ല.
  9)പാശ്ചാത്യരുടെ യുദ്ധശാസ്ത്രവും കാന്‍സറും തണലായി കാണുന്ന മനോഭാവമുള്ള താങ്കള്‍ക്കല്ലേ "നാണമില്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തില്‍ ആലു മുളച്ചാല്‍ അതും തണല്‍ "എന്ന മലയാളം ചൊല്ല് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചേരുന്നത്? അതിനെയൊക്കെ എതിര്‍ക്കുന്ന എനിക്ക് ഏതുനിലക്കും അതു ചേരില്ല.

  ReplyDelete
 42. ഹുസൈന്‍,

  കഴിഞ്ഞപോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അതേ കാര്യം ഇവിടെയും പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നു.ആ പോയിന്റിലെ ചര്‍ച്ച ഇവിടെ തുടരാം.


  നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് നേരിട്ടുള്ള മറുപടിയല്ലെ നല്ലത്.ഈ കാടുംപടലും തല്ലിയുള്ള മറുപടി മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പുചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതിലും എളുപ്പമല്ലെ താങ്കളുടെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ
  പുസ്തകത്തില്‍നിന്ന് ആ രണ്ടു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തെഴുതുന്നത്?So go ahead. Do it.


  ...[[[[ The Origin of Species വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളും ബ്രൈറ്റ് ഉന്നയിച്ച പോലുള്ള സംശയം ഉന്നയിക്കുകയോ അതിനെ പിന്താങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. ]]]]...........


  അങ്ങനെ ഒറപ്പിക്കാന്‍ വരട്ടെ.അത് ആ പാരഗ്രാഫ് കണ്ട ശേഷം ആളുകള്‍ തീരുമാനിച്ചോളും.


  ഹുസൈന്‍ നിവര്‍ത്തിയുണ്ടെങ്കില്‍ ആ രണ്ടു പാരഗ്രാഫ് പുറത്തുവിടാന്‍ പോകുന്നില്ല:-)

  ReplyDelete
 43. >>>>>>>ഒന്നാമതായി, ഞാന്‍ എഴുതിയത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ താങ്കള്‍ ഗ്രഹണശേഷിയുള്ള ഒരാളുടെ സഹായം തേടുക.<<<<<<


  ഹുസൈന്‍,

  താങ്കളുടെ ഗ്രഹണ ശേഷി എനിക്കില്ല. എനിക്കു മാത്രമല്ല മറ്റനേകം പേര്‍ക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണവര്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൂട്ടനും കെ പിയും ഇപ്പോള്‍ ചോദിച്ചതും പണ്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം താങ്കള്‍ക്കിതു വരെ മറുപടി പറയാന്‍ പറ്റിയില്ല എന്നതാണ്.

  മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രഹണ ശേഷി അളക്കുന്ന സമയത്ത് അവര്‍ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം പറയാന്‍ പഠിക്കൂ ഹുസൈന്‍. ഗ്രഹണശേഷിയുടെ മൊത്തക്കച്ചവടം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന താങ്കള്‍ക്ക് എന്തു കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം പറയാന്‍ ആകുന്നില്ല?

  ഭ്രാന്തന്‍മാര്‍ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തങ്ങള്‍ക്ക് ഭ്രാന്തില്ല എന്നാണ്. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവര്‍ക്കൊക്കെ ഭ്രാന്താണെന്നും പറയും. താങ്കളുടെ ഗ്രഹണശേഷി പുരാണം അതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്.

  ReplyDelete
 44. To all:

  Charles Darwin's Origin of Species and Descent of Man are available here

  ReplyDelete
 45. >>>>>>>>കാരണം നോക്കൂ: "ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നവയാണ്, ജീവ ജാതികള്‍ എന്നു താങ്കള്‍ പല പ്രാവശ്യം അവകാശപ്പെട്ടു കണ്ടു "എന്നു താങ്കള്‍ എഴുതിയത് ശുദ്ധ നുണയാണ്. പല പ്രാവശ്യമിരിക്കട്ടെ, ഒരിക്കല്‍പ്പോലും ഞാന്‍ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതിയത് ഒന്നുകൂടി (കൂടുതലായാല്‍ താങ്കള്‍ക്കു നന്ന്) വായിച്ചു വരൂ.<<<<

  ഹുസൈന്‍,


  ശുദ്ധ നുണയെങ്കില്‍ ശുദ്ധ നുണ. വായിക്കുന്നവര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടേ. താങ്കള്‍ അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടില്ല എന്നു ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചേക്കാം.

  >>>>>>>>പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള തലമുറകളെ പ്രത്യുത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ജീവികളെ ഒരു ജീവജാതിയായി നിര്‍വചിക്കുന്നുവെന്നും ജീവജാതിക്ക് ഇരുപതിലേറെ നിര്‍വചനങ്ങളുണ്ടെന്നും ഞാനെഴുതിയിരുന്നു.<<<<

  20 ഓ 30 ഓ നിര്‍വചനമുണ്ടാകാം. എന്റെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. എന്താണ്‌ ബാക്റ്റീരിയയുടെ കാര്യത്തില്‍ സ്പീഷിന്റെ നിര്‍വചനം. 25 വര്‍ഷം പരിണാമം പഠിച്ച താങ്കളുടെ മുട്ട് ഈ ചോദ്യം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇടിക്കുന്നതെന്തേ?

  താങ്കള്‍ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന ലെന്സ്കിയുടെ പരീക്ഷണം ഇ കോളൈ എന്ന ബാക്റ്റേരിയയില്‍ പരിണാമം നടക്കുന്നു എന്നാണു തെളിയിക്കുന്നത്. ഇകോളൈ മറ്റൊരു സിപ്പിഷീസായി മാറിയോ ഇല്ലയോ എന്നതിന്റെ ഏക അളവുകോല്‍ അതിന്റെ സ്പീഷീസ് നിര്‍വചനമാണ്. എന്തേ ഹുസൈന്‍ ശാത്ര അജ്ഞന്‍ അതില്‍ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നു? താങ്കള്‍ ഒളിച്ചോടുന്നത് താങ്കള്‍ ഒരു fraud ആണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.

  ReplyDelete
 46. Hussain said
  ഇതിനു ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു; താങ്കളുടെ ആദ്യ ഇടപെടലിലത്തന്നെ. ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി:
  ഡാര്‍വിന്റെ ഈ വരികള്‍ നോക്കൂ:
  " transformation of species"
  "all species , including man, are descended from other species"
  " gradual change of species"
  (The Origin of Species ന്റെ രണ്ടു ഖണ്ഡികകളില്‍ നിന്നാണ് ഇവ മൂന്നും)

  പ്രിയ ബ്രൈറ്റ്,
  റഫറന്‍സ് തരാം. ഇതെഴുതുമ്പോള്‍ The Origin of Species & The Descend of Man ഒറ്റ വോള്യത്തില്‍ The Modern Library, New York പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്റെ മേശപ്പുറത്തുണ്ട്(മൊത്തം ആയിരം പേജുകള്‍) The Origin of Species ആരമഭിക്കുന്ന An Historical Sketch എന്ന ആദ്യ ഭാഗത്തെ ഒന്നും രണ്ടും ഖണ്ഡികകളിലാണ് ഇവയുള്ളത്.
  ഏതായാലും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി താരതമ്യേന അറിയാവുന്ന ഒരാള്‍ എന്നു ഞാന്‍ ധരിച്ച മിയുടെ ഉടനെയുള്ള ഇടപെടല്‍ ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കി. The Origin of Species വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളും ബ്രൈറ്റ് ഉന്നയിച്ച പോലുള്ള സംശയം ഉന്നയിക്കുകയോ അതിനെ പിന്താങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. മി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പിഡിഎഫ് ല്‍ An Historical Sketch എന്ന പ്രാരംഭഭാഗമില്ല. എങ്കിലും അതില്‍പ്പോലും ഡാര്‍വിന്‍ പൊതുവേ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് species എന്നു തന്നെയാണ്, organisms എന്നല്ല.
  ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ രചനകള്‍ പരിശോധിച്ചാലും Origin of Species എന്നാണു് Origin of Organisms എന്നല്ല അവരുപയോഗിചക്കുന്നതെന്നു കാണാം.


  Bright and Hussain,
  Different editions of the Origin of Species can be compared here. Darwin was writing those on Lamarck.

  In my view Mr. Hussain, you have quoted Darwin wrongly.

  /JR

  ReplyDelete
 47. ജാക്ക് നശിപ്പിച്ചു:-) I was giving Hussain enough rope to hang himself.

  ReplyDelete
 48. >>>>>>ഞാനെഴുതിയ , പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നു കൃതികളില്‍ ഒന്നുപോലും വായിക്കാതെ "ഒരു പുസ്തകമോ ലേഖനമോ മുഴുവനായി വയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാന്‍ ഒട്ടും സാധ്യത കാണുന്നില്ല"എന്നു വിഡ്ഢിത്തം പുലമ്പുന്ന താങ്കളെ ആരും ഗൌനിക്കില്ല.<<<

  ഹുസൈന്‍,

  താങ്കള്‍ ഇവിടെ പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് വാദിക്കുന്നതു തന്നെയല്ലേ ആ പുസ്തകത്തില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?. ബാക്റ്റീരിയയില്‍ സ്പീഷിസിനെ എങ്ങനെയാണ്‌ നിര്‍വചിക്കുന്നതെന്നറിയത്ത താങ്കള്‍ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ മഹത്വം അത് വായിക്കാതെ തന്നെ മനസിലക്കാനാകും.ഉണ്ണിയെ കണ്ടാലറിയം ഊരിലെ പഞ്ഞം.

  താങ്കളുടെ പുസ്തത്തേക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ചര്‍ച്ച. താങ്കള്‍ എഴുതുന്ന പോസ്റ്റുകളിലെ വിഷയത്തേക്കുറിച്ചാണ്. താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തില്‍ എന്തുണ്ടെന്നൊ എന്തില്ല എന്നോ ഇവിടെ ആരും ഗൌനിക്കുന്നില്ല. എന്താണു താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതെന്ന് ആരും ചോദിച്ചതായി പോലും കണ്ടില്ല. എന്തേ അത് മനസിലാക്കാന്‍ താങ്കലുടെ ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരും താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചതായി ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല. താങ്കള്‍ ബ്ളോഗുകളില്‍ എഴുതിയ മുന്തിയ ഇനം മണ്ടത്തരങ്ങളേക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളു.
  താങ്കള്‍ ഇവിടെ എഴുതിയതൊന്നും താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തില്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ അത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമെന്താണ്?

  ReplyDelete
 49. >>>>>>>>"സോഴ്സ് എന്തായിരുന്നാലും വായിക്കാനും തനിക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ഞാന്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു"എന്ന് എന്നെപ്പറ്റി അപ്പൂട്ടന്‍ എഴുതിയില്ലേ കാളിദാസാ? അതും മനസ്സിലായിക്കാണില്ല, അല്ലേ?<<<<<<

  ഹുസൈന്‍,

  അത് വായിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും അത് ശരിക്കും മനസിലായി. Superior cognitive capacity കാരണം താങ്കള്‍ക്ക് മാത്രം അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം പിടികിട്ടിയില്ല.

  വായിക്കുനതൊക്കെ താങ്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിവിനെയാണ്‌ അപ്പൂട്ടന്‍ ബഹുമാനിച്ചത്. പരിണാമത്തെ ശക്തിയുക്തം ന്യായീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളിലും പുസ്തകങ്ങളിലുമുള്ള അപ്രധാന പരാമര്‍ശങ്ങളും വിമര്‍ശനാത്മക വാക്കുകളും ചുരണ്ടിയെടുത്ത്, അത് പരിണാമത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണു അപ്പൂട്ടന്‍ കളിയാക്കിയത്. പക്ഷെ അത് പിടികിട്ടാനുള്ള cognitive capacity താങ്കള്‍ക്കില്ലാതെ പോയി.

  വീണ്ടും പറയട്ടേ. ആസനത്തില്‍ ആലു മുളച്ചാല്‍ അതും തണല്‍.

  ReplyDelete
 50. കാളിദാസാ,

  "ഹുസൈന്‍,
  ശുദ്ധ നുണയെങ്കില്‍ ശുദ്ധ നുണ. വായിക്കുന്നവര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടേ. താങ്കള്‍ അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടില്ല എന്നു ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചേക്കാം".

  നന്ദി ,കാളിദാസാ.

  ReplyDelete
 51. "ആസനത്തില്‍ ആലു മുളച്ചാല്‍ അതും തണല്‍"

  ആ ആലിന്റെ കൊമ്പത്ത് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടി ആടി രസിക്കുന്ന ചില പോഴമാരുടെ കാരിയമാണ് ഏറെ കഷ്ടം! പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല.

  ReplyDelete
 52. KP, KP-ക്കു ഇതു വരെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം.

  ഹുസൈന്‍സാറു ഒരൊറ്റ പരീക്ഷണത്തെയൊ, അതിന്റെ റിസള്‍ട്ടിനെയൊ എതിര്‍ക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒക്കെ conclusion-നുകളെ ആണു എതിര്‍ക്കുന്നതു.

  മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലോ?

  ReplyDelete
 53. >>>>>>>പാശ്ചാത്യന്‍ ജീവിതരീതികള്‍ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയായി മറ്റു സമൂഹങ്ങള്‍ ഇതെക്കൊ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.<<<<<<

  ഹുസൈന്‍,


  ഒട്ടകപക്ഷിയേപ്പോലെ താങ്കള്‍ കണ്ണ്, മണ്ണില്‍ പൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യ ജീവിത രീതികള്‍ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, മറ്റ് ജനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചാശ്ലേഷിക്കുന്നത്. കേരളം തന്നെ അതിനുദാഹരണം. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഒട്ടും പിന്നിലുമല്ല.

  ReplyDelete
 54. കാളിദാസ്: "... താങ്കളുടെ ദൈവമായ അള്ളാക്ക് പശ്ചാത്യ സ്വാധീനം മുസ്ലിം ലോകത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനാകുന്നില്ല എന്നതാണു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം..""
  ______________________________
  പാശ്ചാത്യര്‍ അടക്കം ഈ ഭൂമുഘതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും അല്ലാഹു ചെയ്യേണ്ടതല്ല, അത് മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയില്‍ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും, വിവേകവും മനുഷ്യര്‍ക്ക് നല്‍കീയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ സ്വാര്‍ത്ഥ താല്പ്പര്യങ്ങളില്‍ മാത്രം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ, ബുദ്ധിയും, വിവേകവും ഉപയോഗിക്കാതെ ഭൌതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ടങ്ങളില്‍ മാത്രം മുഴുകുന്ന നിഷ്ക്രിയരായ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് താങ്കള്‍ മേല്‍ പറഞ്ഞതു. ലോകത്തെവിടെ നോക്കിയാലും ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സാംസ്കാരിക ജീര്‍ണതകള്‍ക്കും, ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിനും എതിരെ മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും തന്നെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉയര്‍ന്നു വരുന്നത് സൃഷ്ടാവ് നല്‍കിയ ചുക്കും, ചുണ്ണാമ്പും തിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധിയും, വിവേകവും നല്‍കിയതിന്റെ ഫലമാണ്. അത് താങ്കലെപോലുള്ളവര്‍ എത്ര മാത്രം മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കും എന്നതാണ്.

  ""പശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രത്തെ യുദ്ധ ശാസ്ത്രം എന്നു കളിയാക്കുന്ന താങ്കള്‍ പോലും അതേ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നെട്ടങ്ങളാണി വാക്കുകള്‍ എഴുതാനുപയോഗിക്കുന്നത്."".
  പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രം എന്നൊരു ശാസ്ത്രമില്ല. പാശ്ചാത്യര്‍ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രഞ്ഞന്മാരല്ല. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗനങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിനു സംഭാവന നല്‍കുന്നവരുണ്ട്. അത് സൃഷ്ടാവ് നല്‍കിയ കഴിവ് എത്ര മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഔട്ട്‌ പുട്ടാണ്. അത് താങ്കള്‍ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പതിച്ചു നല്‍കുന്നത് സ്വന്തം അറിവില്ലായ്മയാണ്. മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ശാസ്ത്രവും വിമര്ഷിക്കപെടെണ്ടാതാണ്. അങ്ങിനെ വിമര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ "പാശ്ചാത്യ" സമൂഹത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഇത്തരം "ശാസ്ത്ര അറിവുകള്‍" വെറും ഭൌതിക താല്പര്യങ്ങള്‍ക്കും, താങ്കളുടെ ലാഭേച്ചകള്‍ക്കും മാത്രം മുന്‍‌തൂക്കം നല്‍കുമ്പോള്‍, ആ ശാസ്ത്രത്തെ, സംഭാവനകളെ ആരും കുറച്ചു കാണുന്നില്ല. മറിച്ചു അത് ലോകത്തിനെ ബോധ്യപെടുതെണ്ടാതുണ്ട്. കുറഞ്ഞത്‌ ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കുന്ന താങ്കലെപോലുള്ളവര്‍ എങ്കിലും.
  ___________
  ""അവിടെപ്പോലും താങ്കളുടെ ദൈവം താങ്കളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു. അതൊന്നും മനസിലാക്കാനുള്ള cognitive capacity താങ്കള്‍ക്കാ ദൈവം തന്നിട്ടില്ല""
  _______________
  ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അന്ധമായി "അന്ധ വിശ്വാസികലെക്കാള്‍ തരം താഴ്ന്ന കാഴ്ച്ചപാടുമായി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കമന്റായി മാത്രമേ ഈ വാക്കുകളെ കാണാനാകൂ.
  ______
  Kaalidaas, would you mind your language here ! or you don't have "cognitive capacity" to understand what irritation your language makes on others !

  ReplyDelete
 55. കാളിദാസ്: "... താങ്കളുടെ ദൈവമായ അള്ളാക്ക് പശ്ചാത്യ സ്വാധീനം മുസ്ലിം ലോകത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനാകുന്നില്ല എന്നതാണു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം..""
  ______________________________
  പാശ്ചാത്യര്‍ അടക്കം ഈ ഭൂമുഘതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും അല്ലാഹു ചെയ്യേണ്ടതല്ല, അത് മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയില്‍ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും, വിവേകവും മനുഷ്യര്‍ക്ക് നല്‍കീയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ സ്വാര്‍ത്ഥ താല്പ്പര്യങ്ങളില്‍ മാത്രം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ, ബുദ്ധിയും, വിവേകവും ഉപയോഗിക്കാതെ ഭൌതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ടങ്ങളില്‍ മാത്രം മുഴുകുന്ന നിഷ്ക്രിയരായ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് താങ്കള്‍ മേല്‍ പറഞ്ഞതു. ലോകത്തെവിടെ നോക്കിയാലും ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സാംസ്കാരിക ജീര്‍ണതകള്‍ക്കും, ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിനും എതിരെ മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും തന്നെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉയര്‍ന്നു വരുന്നത് സൃഷ്ടാവ് നല്‍കിയ ചുക്കും, ചുണ്ണാമ്പും തിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധിയും, വിവേകവും നല്‍കിയതിന്റെ ഫലമാണ്. അത് താങ്കലെപോലുള്ളവര്‍ എത്ര മാത്രം മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കും എന്നതാണ്.

  ""പശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രത്തെ യുദ്ധ ശാസ്ത്രം എന്നു കളിയാക്കുന്ന താങ്കള്‍ പോലും അതേ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നെട്ടങ്ങളാണി വാക്കുകള്‍ എഴുതാനുപയോഗിക്കുന്നത്."".
  പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രം എന്നൊരു ശാസ്ത്രമില്ല. പാശ്ചാത്യര്‍ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രഞ്ഞന്മാരല്ല. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗനങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിനു സംഭാവന നല്‍കുന്നവരുണ്ട്. അത് സൃഷ്ടാവ് നല്‍കിയ കഴിവ് എത്ര മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഔട്ട്‌ പുട്ടാണ്. അത് താങ്കള്‍ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പതിച്ചു നല്‍കുന്നത് സ്വന്തം അറിവില്ലായ്മയാണ്. മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ശാസ്ത്രവും വിമര്ഷിക്കപെടെണ്ടാതാണ്. അങ്ങിനെ വിമര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ "പാശ്ചാത്യ" സമൂഹത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഇത്തരം "ശാസ്ത്ര അറിവുകള്‍" വെറും ഭൌതിക താല്പര്യങ്ങള്‍ക്കും, താങ്കളുടെ ലാഭേച്ചകള്‍ക്കും മാത്രം മുന്‍‌തൂക്കം നല്‍കുമ്പോള്‍, ആ ശാസ്ത്രത്തെ, സംഭാവനകളെ ആരും കുറച്ചു കാണുന്നില്ല. മറിച്ചു അത് ലോകത്തിനെ ബോധ്യപെടുതെണ്ടാതുണ്ട്. കുറഞ്ഞത്‌ ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കുന്ന താങ്കലെപോലുള്ളവര്‍ എങ്കിലും.
  ___________
  ""അവിടെപ്പോലും താങ്കളുടെ ദൈവം താങ്കളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നു. അതൊന്നും മനസിലാക്കാനുള്ള cognitive capacity താങ്കള്‍ക്കാ ദൈവം തന്നിട്ടില്ല""
  _______________
  ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അന്ധമായി "അന്ധ വിശ്വാസികലെക്കാള്‍ തരം താഴ്ന്ന കാഴ്ച്ചപാടുമായി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കമന്റായി മാത്രമേ ഈ വാക്കുകളെ കാണാനാകൂ.
  ______
  Kaalidaas, would you mind your language here ! or you don't have "cognitive capacity" to understand what irritation your language makes on others !

  ReplyDelete
 56. വി ബി എന്‍ - ന്‍റെ കമന്‍റ് നിഷ്പക്ഷമാണെന്ന് പറയാതിരുന്നു കൂടാ.

  ReplyDelete
 57. 7)ദൈവം " മുസ്ലിം ലോകത്തിന് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നത് "കാന്‍സറല്ല, പെട്രോളാണ്!

  ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ളിം രാജ്യമായ ഇന്‍ഡോനേഷ്യക്ക്‌ അള്ളാ പെട്റോള്‍ കൊടുത്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ആഴ്ചയില്‍ രണ്ടുവീതം സുനാമിയും, മൂന്നുവീതം ഭൂകമ്പവും കൊടുത്ത്‌ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക മുസ്ളിം രാജ്യങ്ങളും കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലുമാണ്‌. മുസ്ളിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാകിസ്ഥണ്റ്റെയും അഫ്ഘാനിസ്താണ്റ്റെയും കഥ പറയാതിരിക്കുകയാണു ഭേദം. ഇത്‌ എവിടത്തെ ന്യായം സാഹിബ്‌??

  ReplyDelete
 58. >>>>>>>>മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലെ വര്‍ധിക്കുന്ന റിസ്ക് താങ്കള്‍ എന്തു് ഉദ്ദേശ്യത്തില്‍ എഴുതിയതാണെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനത്തിന്റെ ദുഷ്ഫലം എന്ന എന്റെ വാദത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ്. അതു മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ?!<<<<<


  ഹുസൈന്‍,

  മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിലെ വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന റിസ്കിനേക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ എഴുതിയില്ല അള്ളാ തഴുകുന്നു എന്ന് താങ്കളവകാശപ്പെട്ട മുസ്ലിം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ക്യാന്‍സറിന്റെ എണ്ണമാണു ഞാന്‍ എഴുതിയത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഈ ജനങ്ങളില്‍ അള്ളായുടെ Grace എന്ന ഉഡായിപ്പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല എന്നു തെളിയിക്കാനാണ്.

  ഒരു കാര്യം കൂടി. ക്യാന്‍സര്‍ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തു കൂടുന്നു എന്നു കരുതി അത് ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പിടലിയില്‍ കെട്ടിവയ്ക്കാനും മാത്രം മന്ദബുദ്ധികളല്ല പാശ്ചാത്യ നാടുകളില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍. അതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവര്‍ കാണും.നേരിടും. ചികിത്സിക്കും. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ നീണ്ട കമ്പു കോണ്ടുപോലും തൊടില്ലാത്ത തങ്കളൊക്കെ ക്യാന്‍സര്‍ വന്നാല്‍ എന്തു ചെയ്യും? പാശ്ചാത്യ ചികിത്സാ രീതി വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ്, ഉറുക്ക് ഓതിക്കെട്ടിയും,വെള്ളം ഓതി കുടിച്ചും ചികിത്സിക്കുമോ? . താങ്കളുടെയൊക്കെ ഉസ്താദ് മൌദൂദി അസുഖം വന്നപ്പോള്‍ താങ്കളൊക്കെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറു തന്നെയാണു ചികിത്സ നടത്താന്‍ പോയത്.

  താങ്കള്‍ക്കോ താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആര്‍ക്കെങ്കിലുമോ ക്യാന്‍സര്‍ വന്നാല്‍ മുക്രിയേക്കൊണ്ട് ചരടോതിക്കെട്ടി സ്വയം ശവക്കുഴി തോണ്ടരുത്.പുഴുത്ത പട്ടിയേപ്പോലെ താങ്കള്‍ വെറുക്കുമെങ്കിലും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വാതിലുകള്‍ താങ്കളുടെ മുന്നില്‍ ആരും കൊട്ടിയടക്കില്ല.

  വര്‍ഷം തോറും ബംഗ്ളാദേശിലെ വളരെയധികം മുസ്ലിങ്ങള്‍ തൂറ്റല്‍ പിടിച്ച് ചാകുന്നതുപോലെ, തങ്ങള്‍ ചാകാത്തത് ഈശോമിശിഹായുടെ grace ആണെന്നു പറയാനുള്ള മതാന്ധത പാശ്ചാത്യരില്‍ ഇല്ല. പക്ഷെ താങ്കളില്‍ ഉണ്ട്.

  ReplyDelete
 59. >>>>>കാളിദാസാ,

  "ഹുസൈന്‍,
  ശുദ്ധ നുണയെങ്കില്‍ ശുദ്ധ നുണ. വായിക്കുന്നവര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടേ. താങ്കള്‍ അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടില്ല എന്നു ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചേക്കാം".

  നന്ദി ,കാളിദാസാ.<<<<<


  ഹുസൈന്‍,

  നന്ദി വരവു വച്ചു.

  പക്ഷെ എവിടെ ബാക്റ്റീരിയയിലെ സ്പീഷീസിനെ നിര്‍വചനം?

  മുട്ടു വിറക്കുന്നു ഇല്ലേ ഹുസൈന്‍?

  ReplyDelete
 60. >>>>>>>ദൈവം " മുസ്ലിം ലോകത്തിന് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നത് "കാന്‍സറല്ല, പെട്രോളാണ്!<<<<

  ഹുസൈന്‍,

  ഏത് മുസ്ലിം ലോകത്തിനാണു ഹുസൈന്‍?
  മുസ്ലിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ജീവിക്കുനത് ഇന്‍ഡോനേഷ്യ, ഇന്‍ഡ്യ, പാകിസ്താന്‍, ബംഗ്ളാദേശ് മുതലായ ഇടങ്ങളിലാണ്. ഇവിടെ വാരിക്കോരിക്കൊടുക്കുന്നത് ബോംബും, എ കെ 47 ഉം, കൈവെട്ടാന്‍ കത്തിയുമൊക്കെയല്ലേ?

  പെട്രോള്‍ കിട്ടിയ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം അത് വിറ്റ കശുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം വങ്ങിക്കുട്ടാന്‍ അവിടങ്ങളിലെ കമ്പോളങ്ങളില്‍ ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നു. അവര്‍ക്ക് ഹുസൈന്റെ മതാന്ധത ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും ഉമ്മ വയ്ക്കാനും അതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനും അവര്‍ക്ക് യതൊരു മടിയുമില്ല. അതറിയുന്ന അള്ളാ പെട്രോളിന്റെ അളവു കൂട്ടിയും കൊടുക്കുന്നു.

  ദോഷം പറയരുതല്ലോ കാക്കത്തൊള്ളയിരം മുസ്ലിം ഭീകര സംഘടനകള്‍ക്കും പെട്റോളു വിറ്റു കിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങ് കേരളത്തിലും വരെ.

  ReplyDelete
 61. >>>>>>പാശ്ചാത്യരുടെ യുദ്ധശാസ്ത്രവും കാന്‍സറും തണലായി കാണുന്ന മനോഭാവമുള്ള താങ്കള്‍ക്കല്ലേ "നാണമില്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തില്‍ ആലു മുളച്ചാല്‍ അതും തണല്‍ "എന്ന മലയാളം ചൊല്ല് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചേരുന്നത്? അതിനെയൊക്കെ എതിര്‍ക്കുന്ന എനിക്ക് ഏതുനിലക്കും അതു ചേരില്ല.<<<


  ഹുസൈന്‍,

  താങ്കള്‍ എന്തു പേരിട്ടു വിളിച്ചാലും ഇപ്പോള്‍ താങ്കളെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊട്ടത്തരങ്ങള്‍ ഗ്രഹണ ശേഷി കൂടിയവരും കുറഞ്ഞവരുമായ താങ്കളുടെ പോലും വായിക്കുന്നത് ആ ശാസ്ത്ര നേട്ടത്തിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ പങ്കു പറ്റാന്‍ നണമില്ലാത്ത താങ്കള്‍ക്കാണീ പഴം ചൊല്ല്, ശരിക്കും ചേരുക.
  എന്റെ മനസില്‍ താങ്കളുടെ അത്രയും കരിപുരളാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ശസ്ത്രത്തേയും ഞാന്‍ കുറ്റം പറയില്ല.

  അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ ഒരു കാപട്യവും എനിക്കില്ല. ഈ നിമിഷം പോലും താങ്കള്‍ അധുനിക ശാത്രത്തിന്റെ നേട്ടമായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി മറ്റൊരു നേട്ടമായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ വായിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലും നല്ല പണി ശ്വാനന്‍മാരുടെ അമേദ്യ ഭക്ഷണമാണു ഹുസൈന്‍. താങ്കളാണു കാപട്യത്തിന്റെ ശരിയായ അവതാരം.

  താങ്കള്‍ക്കറിയുമോ? ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെയണ്‌ ആദ്യമായി ഇറാക്ക് യുദ്ധം ലൈവ് ആയി ലോകം മുഴുവന്‍ കാണിച്ചത്.  കേരളത്തില്‍ പോലും അനേകായിരം ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ വസൂരി ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന യുദ്ധ ശസ്ത്രമാണ്. മനുഷ്യരെ തളര്‍ത്തിയിരുന്ന പോളിയോ ഇല്ലാതാക്കിയതും ആ ശാസ്ത്രം തന്നെ. ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ഏത് മനുഷ്യ ജീവിയും ഈ ശാസ്ത്രത്തെ മനസിലെങ്കിലും ഒന്നു വണങ്ങും. അതിനു മനുഷ്യ ജാതിയില്‍ മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും പിറക്കണം. പൊടിയും കളിമണ്ണും വെള്ളവുമൊക്കെ അച്ഛനാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ജാതിയില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അതിനു കഴിയില്ല.

  ReplyDelete
 62. തിരക്കിലായിരുന്നു കുറച്ചുനാള്‍ . ഇവിടെ കാളിയും ഡോക്ടറുമൊക്കെ അരങ്ങു തകര്‍ക്കയാണല്ലോ. മേനോന്‍ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ.
  കുറെ ദിവസം കാള്‍ പോപ്പര്‍ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു.കാളിദാസന്‍ അത് പൊളിച്ചു കൈയില്‍ കൊടുത്തെങ്കിലും ഹുസൈന്‍ അത് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല.-എന്നല്ലേ ബ്രൈറ്റ് ആക്ഷേപിച്ചത്?

  "ഒരു സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമാകണമെങ്കില്‍ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാനാകണം (Testable) എന്ന വീക്ഷണം പ്രമുഖ ശാസ്ത്രദാര്‍ശനികനായ കാള്‍ പോപ്പര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു.
  ഇതനുസരിച്ച് ഡാര്‍വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാവുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തമല്ല (Not a testable scientific theory) എന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. ഇതേപ്പറ്റി എഴുതിയത് സ്വഭാവികമായും പരിണാമവാദികളെ പ്രകോപിതരാക്കി. പോപ്പര്‍ ഈ അഭിപ്രായം പിന്‍വലിച്ചുവെന്നും ഡാര്‍വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാനാവുമെന്ന് പോപ്പര്‍ തിരുത്തിയെന്നും വാദമുണ്ടായി. പോപ്പര്‍ ഈ അഭിപ്രായം പിന്‍വലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡാര്‍വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാനാവില്ലെന്നും ഞാന്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചു.(പ്രകൃതി നിര്‍ധാരണത്തില്‍ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന ചില നിഗമനങ്ങളാണ് പോപ്പര്‍ തെളിയിക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചത്. ഡാര്‍വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാമെന്ന് ജീവിതത്തില്‍ ഒരു കാലത്തും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല)." എന്ന് ഹുസൈന്‍ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തില്‍.

  കാളിയും ബ്രൈറ്റ് ഡോക്ടറും ഇതേപ്പറ്റി മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ? ആ വിഷയം വിട്ടോ?

  ReplyDelete
 63. കിടന്ഗൂരാന്‍: ""... ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ളിം രാജ്യമായ ഇന്‍ഡോനേഷ്യക്ക്‌ അള്ളാ പെട്റോള്‍ കൊടുത്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ആഴ്ചയില്‍ രണ്ടുവീതം സുനാമിയും, മൂന്നുവീതം ഭൂകമ്പവും കൊടുത്ത്‌ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ""
  _____________________________
  മുസ്ലീം എന്നതിന് നിങ്ങള്‍ കാണുന്ന അര്‍ത്ഥമാല്ലല്ലോ ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നത്. വെറും നാമം മാത്രം ധാരളമെങ്കില്‍ ജബ്ബാര്‍ മാഷും, വിചാരവും, യുക്തിയും കാനേഷുമാരിയില്‍ മുസ്ലീം നാമം പേറി നടക്കുന്നവര്‍ ആണല്ലോ. ഇന്ധ്യയിലെ നമ്മുടെ പല "സിംപ്ടവും" ആയി പോയ ബംഗ്ലാദേശും, പാകിസ്ഥാനും വിഭജനത്തിനു മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രക്രുതിയിന്മേലുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൈകടതലിന്റെ പ്രത്യാഗാതങ്ങള്‍ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത കിടന്ഗൂരാന്‍ ആണ് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. !
  ഇസ്ലാമെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ "മറ്റുള്ള മദം" പോലുള്ള എന്തോ എന്ന് ധരിച്ചvaril നിന്നും ഇങ്ങിനെയൊന്നും കേട്ടില്ലെന്കിലെ അത്ഭുതമുള്ളൂ.

  ReplyDelete
 64. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 65. കാളിദാസ്: "" താങ്കള്‍ക്കറിയുമോ? ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെയണ്‌ ആദ്യമായി ഇറാക്ക് യുദ്ധം ലൈവ് ആയി ലോകം മുഴുവന്‍ കാണിച്ചത്. ""
  _________________
  ഹ ഹ ഹ ! ദി ഗ്രേറ്റ് കാളിദാസ് ! എ ഗുഡ് സോമെര്സോള്‍ടെര്‍.

  കാളിദാസന്റെ പാശ്ചാത്യ യുദ്ധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണം കാളിടാസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്നു.
  പിന്നെ അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ചത് പാവപെട്ട ഇരാക്കികളുടെ മേല്‍ ബോംബു വര്‍ഷിച്ചത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കാണിച്ചത് മാഹാ കാര്യമായി പറയുന്നത്.
  ഇല്ലാത്ത wmd ന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രന്തിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാര്‍ ""മനുഷ്യ നന്മക്കായി" അതെ wmd ഉപയോഗിച്ച ക്രൂരത ലോകം കണ്ടു, പക്ഷെ ശാസ്ത്രം മാത്രം വിഴുങ്ങി ഏമ്പക്കം വിട്ടു ഹല്ലെലുയാ പടി ഇരിക്കുന്ന കാളിദാസ് മാത്രം ഒന്നും കണ്ടില്ല. ! ഇറാക്കി environmentum പരിസരവും ആനുവായുധം സൃഷ്ടിച്ച pollution-te അനന്തര ഫലം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രം നല്‍കിയ എന്ടോ സള്‍ഫാന്‍ ഇങ്ങു കാളിദാസന്റെ ഇരകളായി നരകിക്കുന്നു !
  _______________________
  പ്രിയ ഹുസൈന്‍, താങ്കള്‍ ഈ "ബുദ്ധി ജീവി കാളിടാസിന്റെ പിന്നാലെ പോയി സമയം കളയല്ലേ ! അദ്ധേഹത്തിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള (കമന്റിനു കിട്ടിയ) "ഹാന്ഗ് ഓവര്‍" ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. അദ്ധേഹത്തെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടു തരൂ.

  താങ്കള്‍ ശരിയായ ബുധിജീവികലായ "അപ്പൂട്ടന്‍, ചിത്രഭാനൂ, ജാക്ക്, ബ്രൈറ്റ് എന്നിവരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ" .

  ReplyDelete
 66. "മുസ്ലീം എന്നതിന് നിങ്ങള്‍ കാണുന്ന അര്‍ത്ഥമാല്ലല്ലോ ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നത്. വെറും നാമം മാത്രം ധാരളമെങ്കില്‍ ജബ്ബാര്‍ മാഷും, വിചാരവും, യുക്തിയും കാനേഷുമാരിയില്‍ മുസ്ലീം നാമം പേറി നടക്കുന്നവര്‍ ആണല്ലോ."

  എന്താണ് നാജ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? "ദൈവം മുസ്ലിം ലോകത്തിന് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നത് കാന്‍സറല്ല, പെട്രോളാണ്!" എന്ന ഹുസൈന്‍റെ പ്രസ്താവന ഏറ്റുപിടിക്കുകയാണോ നാജും? അപ്പോള്‍ നാജിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ പെട്രോള്‍ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ വസിക്കുന്ന മുസ്‌ലിംകളെല്ലാം ഉത്തമ മുസ്‌ലിംകള്‍‍ തന്നെ? വെറുതെ വടികൊടുത്ത് അടി വാങ്ങണോ നാജേ?

  ReplyDelete
 67. Naj
  പെട്രോള്‍ മാത്രം അള്ളാ കൊടുത്തത്‌. സുനാമി വെറും പ്രകൃതി ദുരന്തം.. നമിച്ചിരിക്കുന്നു....

  ReplyDelete
 68. Kalki/kidangooran,
  ഹുസൈന്‍ ഒരു കോമന്‍ മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കമന്റുമായി ബന്ധപെടുത്തി പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. അതിനെ സ്ഥാപിക്കാനോന്നുമല്ല ഞാന്‍ കമന്റു നല്‍കിയത്.
  പെട്രോള്‍ കിട്ടിയത് ഭൂമി ശാസ്ത്ര പരയ്മായ കാരണങ്ങളാല്‍ ആണ്. അതും വിശ്വാസവും തമ്മില്‍ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല. ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടാവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ ആണ്. അത് മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ ഉപയോഗത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപെട്ടിട്ടുല്ലതാണ്. അവയില്‍ പെട്ട ഒന്ന് മാത്രമാണ് പെട്രോളും...
  ______________
  പിന്നെ, കാളിദാസന്റെ വിശയുമായി ബന്ടമില്ലാത്ത അഴകൊഴമ്പന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഹുസൈന്‍ അങ്ങിനെ മറുപടി പറഞ്ഞത് ആ സമയത്തെ അദ്ധേഹത്തിന്റെ റിയാക്ഷന്‍ മാത്രമാണ് എന്നാണു ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

  ReplyDelete
 69. നിരീശ്വരവാദികളെ യുക്തിവാദികള്‍ ആക്കാനുള്ള ഹുസൈന്‍ന്റ്റെ ശ്രമം പ്രശംസനീയമാണ്. പക്ഷെ കേരള യുക്തിവാദികള്‍ക്കിടയില്‍ അത് പ്രാവര്തികമാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല!!!!!!!!!!!! .

  ReplyDelete
 70. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാതെ ഹുസൈൻ സാർ വീണ്ടും വീണ്ടും പോസ്റ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റാപ്പിഡ് എവല്യൂഷൻ പരീക്ഷണം എവല്യൂഷനെ “invalidate" ചെയ്യുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു. പ്രസ്തുത പരാമർശത്തിനാധാരമായ റഫരൻസ് കിട്ടിയില്ല (ഇതും കൂട്ടി മൂന്നമത്തെ തവണെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്). ഡങ്കന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റായാണ് പറഞ്ഞത്. പുള്ളിക്കാരന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ അബ്സ്റ്റ്രാക്റ്റും കൺക്ലൂഷനും ഞാൻ “റാബിറ്റ് മാളത്തിൽ” കമന്റായി ഇട്ടിരുന്നു. പല്ലിയെപ്പോലുള്ള ജീവജാതികളുടെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെ പരിണമിച്ച് വന്നു എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചും മിണ്ടാട്ടമില്ല. ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനെക്കുറിച്ച് ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നു. അതുമില്ല വെളിച്ചത്തിൽ. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിവരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോസ്റ്റുന്നു. സംവാദം തന്നെ നിരർഥകമാകുന്നു.

  ReplyDelete
 71. 600 കൊല്ലം മുൻപുള്ള സ്രുഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു. മോരിസ്സിന്റെ യങ്ങ് എർത്ത് പ്രകാരം ഇതാണല്ലോ പ്രായം. താങ്കൾ സയന്റിഫിക് ക്രിയേഷനിസത്തിന്റെ ബൈബിളായി പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്രുഷ്ടാവിന്റെ വാദമാണ്. ഇത് വ്യക്തമായി പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞു. മറുപടിയില്ല

  ReplyDelete
 72. ചിത്രഭാനു,

  താങ്കള്‍ ക്ഷമ കാണിക്കൂ. ഹുസ്സൈനും, അദ്ധേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗും എന്ത് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണോ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ലക്ഷ്യത്തില്‍ നിന്നും അദ്ദേഹം പിറകോട്ടു പോകില്ല.
  അദ്ദേഹം താങ്കളെ പോലെ സിസ്ടത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ സദാ സമയം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതരുത്. നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഈ ബ്ലോഗ്‌ അദ്ദേഹം തുറക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ.
  അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ തോല്‍പ്പിക്കുക എന്നതല്ലല്ലോ വിഷയം, സ്ഥാപിക്കുക എന്നതല്ലേ. അദ്ധേഹത്തിന്റെ അസൌകര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുക, അവ ഇതുമായി ബന്ധപെടുതുന്നത് ശരിയല്ല.

  ReplyDelete
 73. >>>>>>>പോപ്പര് ഈ അഭിപ്രായം പിന്വലിച്ചുവെന്നും ഡാര്വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാനാവുമെന്ന് പോപ്പര് തിരുത്തിയെന്നും വാദമുണ്ടായി. പോപ്പര് ഈ അഭിപ്രായം പിന്വലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡാര്വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാനാവില്ലെന്നും ഞാന് സമര്ത്ഥിച്ചു.(പ്രകൃതി നിര്ധാരണത്തില് നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന ചില നിഗമനങ്ങളാണ് പോപ്പര് തെളിയിക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചത്. ഡാര്വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാമെന്ന് ജീവിതത്തില് ഒരു കാലത്തും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല).<<<<<<

  ഹുസൈന്,

  താങ്കളുടെ തൊലിക്കട്ടി അപാരമെന്നു പറയേണ്ടി വരുന്നു. താങ്കളുടെ ഈ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്ന് മുന്നു നാലു പോസ്റ്റുകളില് ഞാന് കാള് പോപ്പറുടെ വാക്കുകള് ഉദ്ധരിച്ച് തെളിയിച്ചിരുന്നു. ആ യാഥാര്ത്ഥ്യം നേരിടാനുള്ള ശക്തിയില്ലാതെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓടിപ്പോയ താങ്കള് വീണ്ടും ചാവാലിപ്പട്ടിയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു.

  താങ്കള് ഉദ്ധരിച്ച പോപ്പറുടെ വാക്കുകള് ഇതാണ്.


  "Darwinism is not a testable scientific theory, but a metaphysical research program."

  അതില് നിന്നും പിന്നാക്കം പോയപ്പോള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതും.

  The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organism.

  I still believe that natural selection works in this way as a research programme. Nevertheless, I have changed my mind about the testability and the logical status of the theory of natural selection; and I am glad to have an opportunity to make a recantation. My recantation may, I hope, contribute a little to the understanding of the status of natural selection.

  ഇതൊക്കെ ഞാന് പല ആവര്ത്തി പകര്ത്തി വച്ച് താങ്കളോട് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചതാണ്. ഇത് വായിച്ച എല്ലാവരും അതോര്ക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇനി താങ്കളേപ്പോലെ chher girls നും അരണബുദ്ധിയാണെങ്കിലും മറ്റ് പലരും അതോര്ക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇല്ലെങ്കില് ഞാന് ഇപ്പോള് എഴുതിയത് വായിച്ച് അവര് മനസിലാക്കുമെന്നു ഞാന് കരുതുന്നു.

  ഇവിടെ ബോള്ഡ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അര്ത്ഥം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള cognitive capacity താങ്കള്ക്കുണ്ടോ ഹുസൈന്?
  താങ്കള്ക്ക് മനസിലാകുന്നില്ലെങ്കില് ഞാന് പറഞ്ഞു തരാം

  ഏക കോശ ജീവികളില് നിന്നും ഭൂലോകത്തെ എല്ലാ ജീവി വര്ഗ്ഗങ്ങളും പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്ന theory of Evolution, well tested ആണ് എന്ന്.


  ഇനി recantation എന്ന വാക്കിന്റെ അര്ത്ഥം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഗ്രഹണ ശേഷി താങ്കള്ക്കില്ലെങ്കില് ഞാന് അതിവിടെ പകര്ത്തി എഴുതാം.

  Recantation

  do a 180° turn To do an about-face, to suddenly and completely reverse one’s previous position, approach, or point of view. A circle is 360°; to turn 180° is literally to turn halfway around and face the opposite direction.

  at one’s words To retract one’s assertions; to be compelled to take back what one has said; to be forced to back down or eat humble pie, to be humiliated and proven wrong.

  താങ്കള് ഏത് അവയവം കൊണ്ടാണു ചിന്തിക്കുന്നത് ഹുസൈന്?. ഏതായാലും മറ്റുള്ളവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവയവം കൊണ്ടല്ല എന്നത് തീര്ച്ചയാണ്.

  താങ്കള് പറയുന്ന അല്പ്പത്തരങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളും മന്ദബുദ്ധിത്തരങ്ങളും വിഴുങ്ങാന് ഇത് വായിക്കുന്നവര് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറബികളല്ല.

  ReplyDelete
 74. ..naj,

  താങ്കള്‍ ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ഓഫീസ് ബോയ്‌ ആണോ? സംശയം ആണേ, അല്ലെങ്കില്‍ വിട്ടേക്ക്.....

  ReplyDelete
 75. കിടങ്ങൂരാൻ said... "Naj
  ""പെട്രോള്‍ മാത്രം അള്ളാ കൊടുത്തത്‌. സുനാമി വെറും പ്രകൃതി ദുരന്തം.. നമിച്ചിരിക്കുന്നു....""
  ____________________________
  കിടന്ഗൂരാന്‍, താങ്കളുടെ ബുധിക്കെന്തു പറ്റി !
  ഞാന്‍ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എല്ലാം സൃഷ്ടി ഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രക്രുതിക്കുമെല്ലുള്ള "ഇടപെടലുകള്‍" ആണ് അവ പ്രതികരിക്കാന്‍ കാരണം. ദൈവം കയ്യും, കാലും വെച്ച് നടന്നു വന്നു കയ്യില്‍ കൊടുത്തു എന്നല്ല ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത്. എല്ലാം സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടിഘടനയില്‍ സംവിധാനിക്കപെട്ടവയാണ്. പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് അതില്‍ സൃഷ്ടിക്കപെട്ട ബാലന്‍സിംഗ് സംവിധാനത്തെ അറിയാതെ മനുഷ്യന്‍ തന്റെ താല്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി "ഇടപെടുംപോഴാനു" സൃഷ്ടാവ് സംവിധാനിച്ച പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ മനുഷ്യന്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.
  ആത്യന്തികമായി പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാം സൃഷ്ടാവിന്റെ ഭാഗത്ത്‌ നിന്നും വരുന്നവയാണ്. അങ്ങിനെയൊരു സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കില്‍ പ്രകൃതിയും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രതികരിക്കാതെ വെറും അചെതനമായി മാത്രമേ നിലകൊള്ളൂ.

  ReplyDelete
 76. പ്രിയപ്പെട്ട നാജ്, മറുപടി തരാത്തതിനല്ല; മറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതെ വേറെ പോസ്റ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നുമറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ..? വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപ ചർച്ചകൾ താങ്കൾ കാളിദാസനുമായി നടത്തിയത് ഏറെ കണ്ടു ഞാനതിലേക്കില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നന്നായറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഇവിടെ വിലപ്പോവില്ല. ദയവു ചെയ്ത് ചർച്ച വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കുക. 6000 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഭൂമി എന്ന ക്രിയേഷൻ വെബിലെ സുപ്രധാനെമെന്ന് അവർ പറയുന്ന ആർറ്റിക്കിളിനെക്കുറിച്ചും, അതേ ആശയം വച്ചു പുലർത്തുന്ന മോരിസ്സിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി 5 തവണെ കമന്റിട്ടു (6ആം ക്ലാസ് ഗോദ -1, അപ്പൂട്ടന്-1, അപ്പൂട്ടന്റെ പോസ്റ്റിൽ-1, റാബിറ്റ് മാളത്തിൽ -2) ദാ ഇപ്പൊ ഇവിടേം. ഇതിൽ എന്ത് ന്യായമുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറയുക. മറുപടി തരാതെ മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇടുക എന്നതാണ് നടന്നു വരുന്നത്. സക്രിയമായ ചർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സമയം മെനക്കെടുത്തൽ മാത്രമാണിത്

  ReplyDelete
 77. പ്രിയപ്പെട്ട ഹുസൈന്‍,

  ഇവിടെ സംവടിക്ക്കുന്ന പല യുക്തിവാദികളും, ഇപ്പോള്‍ മതം ഒരു വിഷയമാക്കി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാണു കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ കാളിദാസന്‍ എന്ന സ്പാം എല്ലാ കമന്ടിന്റെയും മുന്നിലും പിന്നിലും മുസ്ലിങ്ങളെ പരോക്ഷമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന്തായി കണ്ടു വരുന്നു. ഈ അസുഖം വംശീയതയാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ദയവായി അങ്ങേരോട് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

  ഇത്തരം ചാവാലി പട്ടികളെ അവഗണിച്ചു വിടുകയാണ് വേണ്ടത്‌.

  മറ്റു യുക്തിവാദികള്‍ പലരും ഇയാളുടെ അത്ര ചവര്‍ അല്ല എന്നത് തീര്‍ച്ചയാണ്. ഇനി ഞാന്‍ കാളിയെ ചാവാലി പട്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്‌ എതിര്‍ക്കാന്‍ യുക്തിവാദികള്‍ ആരും വരില്ല എന്ന് കരുതട്ടെ. കാളി അര്‍ഹിക്കുന്ന വിശേഷണം അത് തന്നെയാണ്. വംശീയത സംസാരിച്ചു വിഷയം മാറ്റാനുള്ള കാളിയുടെ ശ്രമം തടയാന്‍ അയാളെ ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്യാന്‍ ആവുമെങ്കില്‍ അതും നല്ലത് തന്നെ. മാന്യമായ സംവാദത്തിനു തയ്യാറാണ് എങ്കില്‍ മാത്രമേ വായനക്കാര്‍ക്ക്‌ അയാളെ ബഹുമാനിക്കാന്‍ ആവൂ

  ReplyDelete
 78. >>>>>>പ്രിയ ഹുസൈന്‍, താങ്കള്‍ ഈ "ബുദ്ധി ജീവി കാളിടാസിന്റെ പിന്നാലെ പോയി സമയം കളയല്ലേ ! അദ്ധേഹത്തിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള (കമന്റിനു കിട്ടിയ) "ഹാന്ഗ് ഓവര്‍" ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. അദ്ധേഹത്തെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടു തരൂ.<<<<<<

  അപ്പോള്‍ കാളിദാസനെ മൊത്തമായി ഏറ്റെടുത്തു അല്ലേ.

  ഹുസൈന്‍ കാള്‍ പോപ്പറേപ്പറ്റി പറഞ്ഞ കല്ലുവച്ച നുണകളെ ഞാന്‍ അഞ്ചാമത്തെ പ്രവശ്യമാണു തുറന്നു കണിക്കുന്നത്. ഹുസൈനു പറ്റില്ലെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞോളൂ. ഹുസൈന്‍ പറയുമ്പോലെയാണോ കാള്‍ പോപ്പര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?

  മേനോനാണല്ലൊ ഹുസൈനു വേണ്ടി വക്കാലത്തേറ്റെടുത്ത മറ്റൊരാള്‍. മേനോനയാലും പറഞ്ഞാല്‍ മതി.

  <<<<<<<<മുസ്ലീം എന്നതിന് നിങ്ങള്‍ കാണുന്ന അര്‍ത്ഥമാല്ലല്ലോ ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നത്.<<<<<<

  വളരെ ശരി. മുസ്ലിമെന്നതിനു മുസ്ലിമായ കല്‍ക്കി കാണുന്ന അര്‍ത്ഥമല്ലല്ലൊ നിങ്ങള്‍ കാണുന്നത്? അപ്പോള്‍ എന്താണു മുസ്ലിം ഒതളങ്ങയാണോ?

  ReplyDelete
 79. Baiju Elikkattoor said... naj,
  ""താങ്കള്‍ ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ഓഫീസ് ബോയ്‌ ആണോ? സംശയം ആണേ, അല്ലെങ്കില്‍ വിട്ടേക്ക്.....""
  ___________________________
  ബൈജു, താങ്കളെ പരിചയമില്ലല്ലോ !
  ഇടയ്ക്കു ചിലര്‍ ഇതിലെ കയറി വേസ്റ്റ് പറക്കാന്‍ വരുന്നവരെ പോലെ വന്നു പോകാറുണ്ട്. കാളിദാസനെ പോലുള്ളവര്‍ ഇവിടെ കുറെ വേസ്റ്റ് ഇവിടവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് പറക്കാന്‍ കാളിദാസന്‍ തന്നെ വിളിചീട്ടു കയറിയതാണോ. ഒരു കാളിദാസ് സ്മെല്‍ ! എന്റെ ഈ സംശയം യധാര്ത്യമെന്നു ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ. അല്ലെ. താങ്കളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പോയാല്‍ നന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ വെസ്ടിനോടൊപ്പം ഒരു വേസ്റ്റും കൂടി കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ചര്‍ച്ച ആരോഗ്യകരമാക്കാന്‍ സഹകരിക്കുക.

  ReplyDelete
 80. ചിത്രഭാനു:".. ........സക്രിയമായ ചർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സമയം മെനക്കെടുത്തൽ മാത്രമാണിത്""
  _________________________
  താങ്കളുടെ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഹുസൈന്‍ എന്നാ ഒരാളോടാണ് സംവദിക്കുന്നത്, അദ്ധേഹത്തിന്റെ മറുപടിക്കാന് ഇവിടെ പ്രധ്യാന്യവും. ഇതിനു പുറമെയാണ് കാളിദാസന്റെ provocative കമന്റ്സും, athu നിറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

  കാളിദാസനെ താങ്കള്‍ക്കു ഉപദേശിക്കാമോ, കുറഞ്ഞത്‌ ഒരു consenses നിങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ !
  _________
  We also await for hussain's response back.

  ReplyDelete
 81. >>>>>>എന്നാല്‍ കാളിദാസന്‍ എന്ന സ്പാം എല്ലാ കമന്ടിന്റെയും മുന്നിലും പിന്നിലും മുസ്ലിങ്ങളെ പരോക്ഷമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന്തായി കണ്ടു വരുന്നു. ഈ അസുഖം വംശീയതയാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ദയവായി അങ്ങേരോട് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.<<<<<

  ഉരല്‍ ചെന്ന് മദ്ദളത്തോട് പരാതി പറയുന്ന പോലെയുണ്ടല്ലോ.
  ഹുസൈന്‍ വംശവെറി പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ താങ്കളുടെ ധാര്‍മ്മിക രോഷം എവിടെയായിരുന്നു?

  കാള്‍ പോപ്പറേക്കുറിച്ച് നുണ പറയുന്നത് പല പോസ്റ്റുകളിലും ഞാന്‍ തുറന്നു കാണിച്ചു. അവിടെയൊനും മിണ്ടാതെ വീണ്ടും മറ്റ് പോസ്റ്റുകള്‍ എഴുതി നുണ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. എന്തേ ഹുസൈനീ ചോദ്യത്തിനും ഞാന്‍ ചോദിച്ച മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും മാത്രം മറുപടി പറയാത്തത്. ഈ വിഷയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എന്റെ പല പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കും ഉടന്‍ മറുപടി പറയുന്ന ഹുസൈന്‍ എന്തേ മൌനിയായിരിക്കുന്നു.

  ഇതിനോട് ഉപമിക്കാന്‍ എനിക്ക് തെരുവില്‍ അലയുന്ന ചവാലിപ്പട്ടിയുടെ സ്വഭാവമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. ചവാലിപ്പട്ടികള്‍ അങ്ങനെയാണ്. കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോള്‍ കുര നിറുത്തി , അടുത്ത മറവില്‍ പോയി ഒളിക്കും. കല്ലേറിയുന്നയാള്‍ പോയി എന്നു മനസിലാകുമ്പോള്‍ വിണ്ടും കുരക്കാന്‍ തുടങ്ങും. ഹുസൈന്‍ ചെയ്യുന്നതും ഇതല്ലേ? ഹുസൈനാദ്യത്തെ പോസ്റ്റില്‍ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം നല്‍കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്‍കിയില്ല. കരണം ഇതുവരെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതെല്ലാം ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകര്‍ന്നു വീഴും. ഹുസൈനത് നന്നായി അറിയാം.

  ചവാലിപ്പട്ടി എന്നു കേട്ടപ്പോഴേക്കും കരച്ചില്‍ വന്ന താങ്കള്‍, ഹുസൈന്റെ ഈ പോസ്റ്റിലെ, മറ്റാരും അഭിപ്രായം എഴുതുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഈ പരാമര്‍ശം കണ്ട് കരഞ്ഞതായി കണ്ടില്ല. "കഴുതേ, നീയിത് മനസ്സിലാക്കു" . ചാവാലിപ്പട്ടിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കഴുതയുടെയും കള്‍ വളരെ താഴെയൊന്നുമല്ല നൌഷാദ്. മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി കഴുതയെന്നു പരാമര്‍ശിക്കാന്‍ മടിയില്ലാത്തയാളെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവര്‍ ചാവാലിപ്പട്ടി എന്നു പരാമര്‍ശികുമ്പോള്‍ മോങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല.


  ഹുസൈനു മറുപടി പറയാന്‍ മടിയാണെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ പറയൂ. കാള്‍ പോപ്പറേപ്പറ്റി ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞത് നുണയല്ലേ. താങ്കള്‍ക്കും ഹുസൈന്റെ cognitive capacity അല്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ മുകളില്‍ പകര്‍ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന കാള്‍ പോപ്പറുടെ വാക്കുകള്‍ വായിച്ച് അഭിപ്രായം പറയൂ. അതോ ഇനി ഹുസൈനാണോ താങ്കള്‍ക്കൊക്കെ വേണ്ടി വായിക്കുന്നതും?

  കഴിഞ്ഞ കുറെ പോസ്റ്റുകളിലായി താങ്കള്‍ ഹുസൈനുവേണ്ടി ആവര്‍ത്തിച്ച ഒരു വാചകമുണ്ട്. ഹുസൈന്‍ മറുപടി പറയും എന്ന്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്നിനും മറുപടി പറയാതെ പോസ്റ്റൊക്കെ പരണത്തു വച്ച് ഹുസൈന്‍ മറ്റ് പോസ്റ്റുകളെ പ്രസവിക്കുന്ന കാഴ്ച താങ്കളും കാണുന്നില്ലേ? ഇതാണോ താങ്കളൊക്കെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ അന്തസ്?

  മറുപടി കിട്ടാത്തവരായി അപ്പൂട്ടനുണ്ട്, ജാക്കുണ്ട്, ബ്രൈറ്റുണ്ട്, കെപിയുണ്ട്, മറ്റനേകം പേരുണ്ട്. ഹുസൈന്റെ മറുപടി കോഴിക്കു മുല വരുന്നതുപോലെയാണിപ്പോള്‍.

  ReplyDelete
 82. ചിത്രഭാനു:"... വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപ ചർച്ചകൾ താങ്കൾ കാളിദാസനുമായി നടത്തിയത് ഏറെ കണ്ടു ഞാനതിലേക്കില്ല. ""
  ______________________________
  തീര്‍ച്ചയായും, താങ്കള്‍ ഇതില്‍ ഇടപെടരുത്. കാളിദാസന്റെ കമന്റിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് താങ്കള്‍ക്കരിയാമല്ലോ.
  മാന്യമായ രീതിയില്‍ മാത്രമേ ഞങ്ങള്‍ സംസാരിചീട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാഷയൊന്നും വശമില്ല ( a Jabbar's symptom !) എന്ന് അദ്ധേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കമന്റുകളും വായിച്ചരിഞ്ഞപ്പോഴാനു മനസ്സിലായത്‌. അപ്പോള്‍ പിന്നെ അദ്ദേഹം അര്‍ഹിക്കുന്ന ഭാഷയില്‍ മറുപടി കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ.

  ReplyDelete
 83. പേടിത്തൊണ്ടന്‍ said: "KP, KP-ക്കു ഇതു വരെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം.
  ഹുസൈന്‍സാറു ഒരൊറ്റ പരീക്ഷണത്തെയൊ, അതിന്റെ റിസള്‍ട്ടിനെയൊ എതിര്‍ക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒക്കെ conclusion-നുകളെ ആണു എതിര്‍ക്കുന്നതു. മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലോ?
  "

  @പേടിത്തൊണ്ടന്‍: I very well understand his tricks. The reason why I persist with this is because at least some of the readers will realize that what Husain preaches is not science. Although I am not very hopeful about his blind followers..

  Anyone with an iota of intellectual honesty will not make such claims regarding that article on Turkana fossils and other issues mentioned by others like Jack Rabbit, MI, etc. Husain doesn't appreciate the value of such intellectual honesty in research. That is why he shamelessly evades addressing such questions.

  ReplyDelete
 84. >>>>>>നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഹുസൈന്‍ എന്നാ ഒരാളോടാണ് സംവദിക്കുന്നത്, അദ്ധേഹത്തിന്റെ മറുപടിക്കാന് ഇവിടെ പ്രധ്യാന്യവും. ഇതിനു പുറമെയാണ് കാളിദാസന്റെ provocative കമന്റ്സും, അതു നിറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.<<<<

  ഈ ബ്ളോഗിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ ഹുസൈനല്ലേ? ഹുസൈനെന്നോടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ക്കാണു ഞാന്‍ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ആ മറുപടിക്കെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹുസൈനല്ലേ. ഇതിനിടക്ക് താങ്കള്‍ക്കെന്താണു പ്രശ്നം? 25 വര്‍ഷം ഗവേഷണം നടത്താനും 3 പുസ്തകങ്ങളെഴുതാനും ശേഷിയുള്ള ഹുസൈന്‌ ഒരു ബ്ളോഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ cheer girls ന്റെ ഉപദേശം വേണമെന്നത് നാണക്കേടായിട്ടേ എനിക്കു തോന്നുന്നുള്ളു.

  ഹുസൈജ്ന്റെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളിലും അദ്ദേഹം എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരെ അധിക്ഷേപിക്കാനുപയോഗിച്ച കുറേ പ്രായോഗങ്ങളുണ്ട്. garbage,junk, cognitive capacity യില്ലാത്തവന്‍, കഴുത, വിവരമില്ലാത്തവന്‍, വിഡ്ഢി, പഠിക്കാത്തവന്‍ എന്നൊക്കെ. അതൊന്നും താങ്കള്‍ക്ക് provocative ആയി തോന്നിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ കാരണം അതൊക്കെ താങ്കള്‍ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭഷയായതുകൊണ്ടാകാം.

  ഹുസൈന്‍ താങ്കള്‍ക്കെന്തോ മഹാ പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കാം. അത് വിവരമുള്ളവരെയും കഴിവുള്ളവരെയും ഇതു വരെ കണ്ടുമുട്ടാത്തതു കൊണ്ടു തോന്നുന്നതാണ്.

  ഞാനിവിടെ മോഷം കിട്ടാനൊന്നും അല്ല എഴുതിയത്. പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് ഇതു വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത താങ്കളെയൊക്കെ ഹുസൈന്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് എഴുതിയെന്നു മാത്രം. ഹുസൈനിഷ്ടമില്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതില്ല. പക്ഷെ cheer girls നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ നിറുത്തുകയുമില്ല.

  ReplyDelete
 85. Kaalidas:"... ഹുസൈന്‍ താങ്കള്‍ക്കെന്തോ മഹാ പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കാം. അത് ""വിവരമുള്ളവരെയും"" കഴിവുള്ളവരെയും ഇതു വരെ കണ്ടുമുട്ടാത്തതു കൊണ്ടു തോന്നുന്നതാണ്.

  ഞാനിവിടെ മോഷം കിട്ടാനൊന്നും അല്ല എഴുതിയത്.
  _________________________

  As I commented to ചിത്രഭാനൂ, ".. മാന്യമായ രീതിയില്‍ മാത്രമേ ഞങ്ങള്‍ സംസാരിചീട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാഷയൊന്നും വശമില്ല ( a Jabbar's symptom !) എന്ന് അദ്ധേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കമന്റുകളും വായിച്ചരിഞ്ഞപ്പോഴാനു മനസ്സിലായത്‌. അപ്പോള്‍ പിന്നെ അദ്ദേഹം അര്‍ഹിക്കുന്ന ഭാഷയില്‍ മറുപടി കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ.
  ______________________

  താങ്കളുടെ കമന്റുകള്‍ക്കുള്ള മറുപടി എങ്ങിനെ വരുന്നൂ എന്നാണു ഞാന്‍ മേല്‍ പറഞ്ഞത്. (താങ്കള്‍ക്കു മനസ്സിലാകും അത് )
  ചിത്രഭാനൂ, അപ്പൂട്ടന്‍, MI , ഇടക്കുള്ള iritation ഒഴിച്ചുനിര്‍ത്തിയാല്‍ ജാക്കും, ബ്രൈറ്റും മാന്യമായ രീതിയില്‍ തന്നെയാണ് സംവദിക്കുന്നത്. എന്തെ താങ്കള്‍ക്കു അവരെ പോലെ സംവദിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത്. (താങ്കള്‍ക്കു മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം !??).
  ____________
  Kaalidas, Let this debate on Post continue.

  ReplyDelete
 86. @എന്‍ എം ഹുസൈന്‍

  ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രമാണ്‌ ഈ ബ്ലൊഗിന്റെ തലകെട്ടിനോട് നീതിപുലര്‍ത്തിയത്. ബാക്കിയെല്ലാം പതിവു പോലെ സഹ ബ്ലോഗര്‍മരുടെ വിവരനിലവാരത്തേക്കാളും കൂടിയ പുള്ളിയാണ്‌ "ഞാന്‍ " എന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കും ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ നിലവാരം ഉണ്ടോ എന്നു സംശയിച്ചാല്‍ അതില്‍ തെറ്റുണ്ടോ....?വിഷയം മാത്രമായി ഒരു ബ്ലൊഗ് എഴുതാന്‍ ഈ ബ്ലോഗ് ഉടമസ്ഥനു പോലും പറ്റുന്നില്ല. അതു പിന്നെ കമന്റ് എഴുത്തുന്നവരില്‍ നിന്ന്‌ പ്രതീക്ഷിക്കണോ...!

  ReplyDelete
 87. ശ്രീ ഹുസൈൻ,
  ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ്‌ അപ്പൂട്ടന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്‌. ഡാർവിനിസം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാമെന്നു സമർത്ഥിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. പകരം സ്യഷ്ടിവാദം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാനാവുമെന്ന എന്റെ വാദത്തിന്‌ തെളിവ്‌ ആവശ്യപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്‌.

  If you feel that Creationism could be proven, why shouldn't I ask?
  ചർച്ച ഡോക്കിൻസ്‌ ഖണ്ഡനം എന്നതിൽ നിന്നും മാറി സൃഷ്ടിവാദസംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക്‌ നീങ്ങി എന്നതാണ്‌ ഒരു പരാമർശം (ആരോപണം എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ അങ്ങിനെ) സമാനമായി പലരും ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചുകാണുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ, എല്ലാവർക്കുമായി, എന്റെ നിലപാട്‌ ഇവിടെ പറയട്ടെ.

  ഹുസൈൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്‌ ശാസ്ത്രീയമായാണ്‌ ഡോക്കിൻസിന്റെ വാദങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ, ഖണ്ഡിക്കുന്നത്‌ എന്നാണ്‌. അതിനായി അദ്ദേഹം ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞാനം തന്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. സ്വാഭാവികമായും, പുറമേയുള്ളവർക്കെങ്കിലും, ഉണ്ടാകുന്ന ധാരണ പ്രകാരം ഹുസൈൻ ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ ഉള്ള വിശദീകരണങ്ങളേ സ്വീകരിക്കൂ എന്നാണ്‌. അതൊരു വശം.
  സൃഷ്ടിവാദമാണ്‌ പൊതുജനത്തിന്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തേക്കാൾ (ഒന്നുകൂടി വിശാലമാക്കിയാൽ, ഭൗതികമായ വിശദീകരണങ്ങളേക്കാൾ) സ്വീകാര്യം എന്നതാണ്‌ ഹുസൈന്റെ നിലപാട്‌. അദ്ദേഹത്തിനും സ്വീകാര്യം സൃഷ്ടിവാദമാണ്‌. ഇത്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തിന്റെ രണ്ടാംഭാഗം.
  ഇത്‌ രണ്ടും ചേർത്ത്‌ വെച്ച്‌ വായിച്ചാൽ എന്ത്‌ മനസിലാക്കണം?

  According to Mr. Hussain, പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ശാസ്ത്രീയമായതിനാലാണ്‌ ഹുസൈൻ സൃഷ്ടിവാദത്തെ പിന്താങ്ങുന്നത്‌. തന്റെ പല കമന്റിലും അത്‌ അദ്ദേഹം പ്രകടമായിത്തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്‌.

  ശാസ്ത്രം അറിയും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാളോട്‌ അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച്‌ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക്‌ തോന്നുന്നില്ല.

  ReplyDelete
 88. പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട്‌ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഹാറൂൺ യാഹ്യ പോലുള്ള വ്യക്തികളും പല മതവിഭാഗങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്‌. ക്രിയേഷനിസ്റ്റ്‌ സൈറ്റുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ തങ്ങളുടെ ഖണ്ഡനങ്ങളുമായി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്‌. ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില മതവിശ്വാസികളും ബ്ലോഗിലും അല്ലാതെയും ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്‌. ഇതൊന്നും പോരാതെ മതനേതൃത്വങ്ങൾ പണം ചെലവാക്കി പുസ്തക/പ്രബന്ധ-ഗവേഷണങ്ങളും ഏർപ്പാടാക്കുന്നുണ്ട്‌. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച്‌ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥകൾക്ക്‌ യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ല. ഇന്റർനെറ്റിൽ പരതിയാൽ തന്നെ ധാരാളം എഴുത്തുകൾ കാണാം.

  ലഭ്യമല്ലാത്തത്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ്‌. അത്‌ ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന ധാരണയില്ലാത്തതിനാലായിരിക്കാം, സൃഷ്ടിവാദികൾ പറയുന്ന സൃഷ്ടിവാദാനുകൂലവാദങ്ങൾക്ക്‌ വലിയ വിലയൊന്നും ശാസ്ത്രം കൊടുക്കാറില്ല. സൃഷ്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തന്നെ അത്‌ ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന അഭിപ്രായം കൊണ്ടുനടക്കാറുമില്ല.

  അങ്ങിനെയിരിക്കെ, ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന, പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തേക്കാൾ സൃഷ്ടിവാദത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ എഴുതുമ്പോൾ, തന്റെ ഗ്രൂപ്പിനോട്‌ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത അവരെ പറഞ്ഞ്‌ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയല്ലേ? പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ എതിർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി ഊർജ്ജം മതിയാവുമല്ലൊ ഇതിന്‌!! അങ്ങിനെ ഒരു വേദിയുണ്ടെങ്കിൽ സൃഷ്ടിവാദികൾ തന്നെ എന്തിനത്‌ തടയണം? തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ പ്രചരണത്തിനിടയിൽ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾ പറയാതെ മറ്റു പാർട്ടികളുടെ കുറ്റം മാത്രം പറയുന്ന പരിപാടി പോലെയാവില്ലേ ഇത്‌?

  ReplyDelete
 89. >>>>>>താങ്കളുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കും ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ നിലവാരം ഉണ്ടോ എന്നു സംശയിച്ചാല്‍<<<<<<<

  ഹെല്‍പ്,

  പാല്‍പ്പായസം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നറിയാന്‍ ഒരു ചെമ്പു കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു സ്പൂണ്‍ കുടിച്ചാല്‍ മതിയാകും. ഹുസൈന്‍ പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് ബ്ളോഗില്‍ എഴുതിയതു വായിച്ചാല്‍ മതി പുസ്തകത്തിന്റെ നിലവാരം മനസിലാക്കാന്‍.

  ReplyDelete
 90. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പ്രാഥമികസങ്കൽപങ്ങൾ പോലും പരിചിതമല്ലാത്തതിനാലാണെന്ന് താങ്കൾ വീണ്ടും പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ അത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു.
  എനിക്ക്‌ പ്രാഥമികവിവരം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുതന്നെ കരുതുക. അങ്ങിനെയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കമന്റ്‌ താങ്കളുടെ പോസ്റ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴോ, ശേഷം എന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ്‌ ആക്കിയിട്ടപ്പോഴോ താങ്കളെ പിന്താങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക്‌ പോലും ഈ പ്രാഥമികവിവരത്തിന്റെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായില്ലല്ലൊ. ഒരാൾക്കും എൽപി നിലവാരത്തിലുള്ള ഉത്തരം പോലും നൽകാനായില്ലല്ലൊ. അതെന്തുകൊണ്ട്‌? അവരും എന്നെപ്പോലെ പ്രാഥമികസങ്കൽപം പോലും ഇല്ലാത്തവരാണോ? അതോ വിഷയം തന്നെ ആ നിലവാരത്തിലാണോ? ആണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം എനിക്ക്‌ പോകാൻ സാധിക്കില്ലല്ലൊ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം, പ്രാഥമികനിലവാരത്തിൽ ആണ്‌. ഏതാണ്‌ ശരി?

  Sorry friends, I'm holding the comments on your "on-subject" points in the post, for two reasons.
  First, let me get the stage set on the personal remarks here.
  Second, I'm still not very convinced that Mr. Hussain has clearly gone through the comments that I had posted in his blog, when I asked the questions on creationism. Please have a look at the question below and figure out whether Mr. Hussain's points here are in anyway countering those...

  You say that it is designed, because you are surviving and things look good for you to survive. There could be other reasons, even some unknown (if observations of science are not correct, that is). None of these have been analyzed. What creationism has done so far is to pull the current observations and find ways to say that they are wrong. It's a conclusion without any specific independent process.
  ...
  There is nothing new that has come up, except for newer refutes on what science finds out.

  ReplyDelete